Moodle

Tartu Ülikoolis kasutatakse veebipõhiste kursuste loomiseks Moodle'i õpikeskkonda (https://moodle.ut.ee/), kus kursustele sissepääs on kaitstud võtmetega. Kõigil ülikooli õppejõududel on võimalik soovi korral luua oma uued e-kursused Moodle'i keskkonda. Kursuse läbiviimine ei nõua läbiviijalt (õppejõult, teaduskonnalt, struktuuriüksuselt) mingeid rahalisi kulutusi. Moodle'it võib kasutada statsionaarse ja avatud ülikooli tasemeõppe ning täiendusõppekursuste läbiviimiseks, aga ka projektide ja töörühmade töökeskkonnana.

NB! Moodle'i võimalustega saate tutvuda õppija rollis Moodle'i demokursusel, kuhu pääsete võtmega 'demo'.

Kontakt ja abi

Probleemide ja küsimuste korral või kui soovite individuaalset juhendamist, võtke ühendust oma valdkonna õppedisaineriga (vt https://ut.ee/et/opetamisoskuste-konsultandid-oppedisainerid) või kirjutage TÜ elukestva õppe keskuse aadressil eope@ut.ee.

Kasulikud materjalid