Juhendid e-õppe kasutamiseks

Hinnete ülekandmine Moodle’ist ÕIS 1 protokolli

NB! Juhis on hinnete üleakandmise kohta ÕIS1 protokolli

Selleks, et õppeaine lõpptulemusi saaks Moodle’i e-kursuselt ÕISi eksamiprotokolli või täiendusõppeprogrammi prototkolli üle kanda, peab olema Moodle’is e-kursusel hindetabelis lõpphinde veergu lisatud lõpptulemused samast hindesüsteemist, mis on ÕISi ainekavas ja protokollis. Hinne eristava hindamise puhul on täheline hinne vahemikus A-F ning mitteeristava hindamise puhul hinne skaalal arvestatud/mittearvestatud.

Õppeaine protokoll tuleb luua ÕISis vastavalt ÕKE reeglitele.

Eeldused ÕISi protokolli (eksamiprotokollid või täiendusõppeprogrammi protokollid) lõpptulemuste importimiseks Moodle’ist:

  • põim- või veebiõppe ainekava ÕISis on seotud Moodle’i kursusega
  • ainele registreerunud õppijad on Moodle’i kursusele lisatud ÕISi kaudu
  • Moodle’is on lõpptulemused sisestatud samas hindesüsteemis, mis on ÕISis ainekavas ja seega ka protokollis (vt lõpphinde seadistamise juhendit)
  • protokoll on “sisekasutuses” olekus

Hinnete lisamiseks protokolli:

  1. klõpsake sisekasutuses olevas protokollis nupule Muuda
  2. vaadake protokollis hinded üle väljalt Hinded Moodle’ist lingist Vaata hindeid (näidatakse hindeid Moodle’i vastava e-kursuse hindetabeli lõpphinde veerus)
  3. lisage hinded protokolli väljalt Hinded Moodle’ist lingist Lisa hinded protokolli

Hindeid ei impordita, kui:

  • Kui Moodle’i hindetabeli lõpphinde veerus on hinne, mis ei ole protokollis märgitud hindesüsteemist (nt protokollis on täheline hindesüsteem, kuid Moodle’is on hinded arvestatud/mittearvestatud – andmed võetakse protokolli ainekava andmetest), siis kuvatakse protokolli hoiatus: Moodle’i hinne ei ole protokolli hindesüsteemist. Muudatus tuleb teha vastavalt vajadusele ÕISis ainekava hindesüsteemis või Moodle’is.
  • Kui protokollis on hinne juba olemas, kuid see on erinev Moodle’is olevast lõpphindest, siis kuvatakse hoiatus: Protokollis on hinne F ja Moodle’is hinne C. Kontrollige hinnet ja tehke vastavalt vajadusele parandus protokollis või Moodle’is.
NB! Kui Moodle’i hindetabelis lõpptulemus puudub (õppija pole Moodle’i kursusele üldse sisenenud ja/või pole sooritanud ühtki hindelist ulesannet), siis ÕISi protokolli kantakse nende õppijate puhul “mitteilmunud“.

Vt täpsemaid juhendeid:

Õppejõu juhend: Eksamiprotokollis hinde ja hinde andja määramine
Töötaja juhend: Eksamiprotokollis hinde ja hinde andja määramine