Juhendid e-õppe kasutamiseks

Pilveteenused

Pilveteenused on internetis asuvad rakendused ja failihoidlad kõikvõimalike erinevat tüüpi failide jaoks (nt dokumendi-, pildi-, heli-, videofailid). Pilveteenuste kasutamiseks on vaja internetiühendust ja veebilehitsejat või nutiseadmetes ka vastavat äppi.