Juhendid e-õppe kasutamiseks

Moodle

Tartu Ülikoolis kasutatakse veebipõhiste kursuste loomiseks Moodle’i õpikeskkonda (https://moodle.ut.ee/). Kursuse loomine ja õppetöös kasutamine ei nõua läbiviijalt (õppejõult, teaduskonnalt, struktuuriüksuselt) mingeid rahalisi kulutusi. Moodle’it võib kasutada päeva- ja sessioonõppe ning täiendusõppekursuste läbiviimiseks, aga ka projektide ja töörühmade töökeskkonnana.

NB! Moodle’i võimalustega saate tutvuda õppija rollis Moodle’i demokursusel, kuhu pääsete võtmega ‘demo‘.

Kontakt ja abi

Probleemide ja küsimuste korral või kui soovite individuaalset juhendamist, võtke ühendust oma valdkonna õppedisaineriga (vt https://ut.ee/et/opetamisoskuste-konsultandid-oppedisainerid) või kirjutage TÜ elukestva õppe keskuse aadressil eope@ut.ee.

Kasulikud materjalid