Juhendid e-õppe kasutamiseks

Õppijate lisamine

Õppijaid on võimalik kursusele lisada kolmel moel: ÕISi kaudu (soovitatav), käsitsi, iseregistreerumise teel võtmega või ilma.

Pärast õppijate lisamist e-kursusele on kursuse nimi õppija Moodle’i avalehel Töölaud  ja ta pääseb kursusele selle nimel klikkides.

A. ÕISi kaudu

ÕISi kaudu on kõige lihtsam ja korrektsem. Nupulevajutusega lisatakse automaatselt kõik ÕISis ainele registreerunud õppijad e-kursusele, tekitatakse neile vajadusel Moodle’is kasutajatunnused (kui TÜ arvutivõrgu kasutajatunnus puudub) ja saadetakse e-kiri vajaliku infoga. Õppijate e-kursusele lisamiseks peab olema loodud seos ÕISi ainekava ja e-kursuse vahel. Kui lõite varem Moodle’i kursuse põhja ÕISi ainekava juurest, siis on seos juba automaatselt olemas. Seose loomise eelduseks on see, et vastava õppeaine ainekava on ÕISis märgitud põim- või veebiõppeks. 

Ainekava muutmiseks veebipõhiseks (kui seda pole juba tehtud):

 • avage ÕISis ainekava ja klõpsake nupul Muuda ainekava põhiandmeid
 • valige tunnuse Õppevorm rippmenüüst Põimõpe või Veebiõpe

Seose loomiseks ÕISi ainekava ja Moodle’i e-kursuse vahel:

 • klõpsake ÕISis ainekava juures nupul Halda Moodle’i seoseid
 • avanevas aknas Seosed Moodle’iga klõpsake nupul Seo olemasoleva Moodle’i kursusega
 • seose loomiseks sisestage tekstikasti soovitud e-kursuse lühinimi, mis kopeerige Moodle’ist e-kursuselt (kursusel olles pärast linki Töölaud  või Seadistused – Kursuse administreerimine – Muuda sätteid, Kursuse lühinimi)

pilt

NB! Kontrollige lühinimi kindlasti üle Moodle’i kursuselt, et vältida seose loomist vale e-kursusega ja õppijate ülekannet valele e-kursusele.

Õppijate automaatseks ülekandeks järgmisel ööl:

 • klõpsake ÕISi ainekava juures aknas Seosed Moodle’iga real Igaöine õppijate ülekanne lingil Alusta. Pärast vajutamist sooritatakse järgneval ööl esimene õppijate ülekanne. Pärast ülekannete alustamist uuendatakse Moodle’is õppijate nimistut kord ööpäevas lähtuvalt ÕISis ainele registreerunute nimekirjast.

pilt

Õppijate koheseks ülekandeks:

 • klõpsake real Igaöine õppijate ülekanne lingil Alusta 
 • klõpsake nupul Uuenda õppijaid Moodle’i kursusel

pilt

Kui te viimasel nupul ei vajuta, käivitub järgmisel ööl automaatne õppijate ülekanne.  Õppijate automaatseid ülekandeid ÕISist Moodle´i kursusele saab peatada, klikkides real Igaöine õppijate ülekanne lingil Lõpeta.

TÜ arvutivõrgu kasutajatunnust omavad ainele registreerunud isikud lisatakse õppija staatuses vastavale Moodle’i kursusele ning neile saadetakse e-postiga vastav teade. Kui õppijal puudub ÕISis e-posti aadress, ei saa teda Moodle’i kursusele lisada ning nende isikute kohta kuvatakse veateade. Need õppijad peate e-kursusele lisama käsitsi või teatama neile võtme, mille abil nad saavad kursusele siseneda. Uutel ÕISi kasutajatel on e-posti aadressi lisamine kohustuslik, kuid varem kasutajatunnuse saanutel võib e-posti aadressi info kasutajakontol puududa.

Nendele, kes on ÕISis ainele registreerunud, kuid ülikooli kasutajatunnust ei oma (nt täiendusõppe kursustele registreerunud), luuakse Moodle’i kasutajakonto automaatselt. Konto andmed edastatakse neile e-kirjaga.

Kui olete kord loonud seose ÕISi ainekava ja Moodle’is e-kursuse vahel ja alustanud igaöist õppijate ülekannet, siis hakkab ÕIS automaatselt igal ööl terve semestri jooksul vastava e-kursusega õppijate andmeid vahetama. Moodle’is lisatakse kursusele need, kes on ÕISis juurde registreerunud ning eemaldatakse need, kes on ÕISis ainelt maha registreerunud. Neid kasutajaid, kes on e-kursusele Moodle’is käsitsi lisatud, automaatselt e-kursuselt ei eemaldata.

NB! Ühele e-kursusele saab õppijaid lisada erinevatelt ÕISi ainekavadelt (nt nii statsi kui aü ainekavadelt). Eelduseks on see, et kõikidel nendel ainekavadel on seos vastava e-kursusega loodud ning alustatud igaöist õppijate ülekannet.

Rühmade ja rühmituste moodustamine

Kui õppijad on ÕISi ainekava juures registreerunud rühmadesse ja toimub õppijate ülekandmine e-kursusele, siis moodustatakse e-kursusel õppijate ülekandmise hetkel automaatselt samasugused rühmad ja paigutatakse õppijad rühmadesse. Lisaks luuakse Moodle’i kursusel rühmitus, kuhu paigutatakse vastava ainekava rühmad.

Rühmade ja rühmituste moodustamise põhimõtted:

 • e-kursusel luuakse automaatselt samad rühmad nagu on ÕISis, rühma nimetuses kajastub Moodle’i kursusel ka semester, õppevorm ja keel, nt 1. rühm 22/23 K PÕ, 1. group 22/23 K SÕ Eng
 • e-kursusel luuakse ainekava tunnustega rühmitus, kuhu paigutatakse vastava ainekava ÕISi rühmad. Rühmituse nimetuses kajastub ainekood, semester, õppevorm ja keel, nt P2OO.001 K SÕ
 • õppijate andmete uuendamisel ÕISist uuendatakse ka Moodle’is olevate ÕISi rühmade koosseisu (nt kui keegi on ÕISis rühmast maha registreerunud, eemaldatakse ta ka Moodle’is vastavast rühmast, kui keegi vahetab ÕISis rühma, siis vahetatakse tal rühma ka Moodle’is). Õppejõu poolt e-kursusel käsitsi tehtud rühmi ja nende koosseise uuendamise käigus ei puututa
 • e-kursusel saab õppija olla ühes ÕISi rühmas pluss veel teistes rühmades, mis on õppejõu poolt käsitsi loodud ja kuhu ta on lisatud
 • kui e-kursusele tulevad õppijad kokku mitmest ÕISi ainekavast, kus on rühmad, siis e-kursusel luukse rühmad ja rühmitused mõlema ainekava baasil. Kui sama õppija on mõlemale ainele registreerunud, siis võib ta e-kursusel kuuluda mitmesse ÕISi rühma.

B. Käsitsi

Ise õppijate käsitsi lisamine sobib siis, kui õppejõud teab kõigi õppijate korrektseid nimesid, õppijatel on TÜ arvutivõrgu kasutajatunnus või Moodle’i kasutajatunnus ning õppijaid pole eriti palju ja mingil põhjusel pole nad ÕISis kursusele registreerunud. Käsitsi õppijate lisamiseks:

 • klõpsake vasakus menüüs Seadistused – Kasutajad – Registreeritud kasutajad
 • klõpsake paremas ülanurgas nuppu Registreeri kasutajaid
 • valige avaneva akna alaosas olevas rippmenüüs Määra roll sobiv roll
 • sisestage otsingulahtrisse õppija perenimi 
 • klõpsake nimel ja otsige järgmine õppija
 • klõpsates Kuva rohkem… saate määrata, kas õppijate vanad hinded sel kursusel taastatakse (õppija hinded on taastatavad 365 päeva ja kui õppijad kustutati varem kursuselt käsitsi) 
 • lõpetamiseks klõpsake nupul Registreeri kasutajaid
NB! Käsitsi lisatud õppijad tuleb pärast kursuse lõppu ka käsitsi kursuselt eemaldada ja nende hindeid ei saa e-kursuselt ÕISi protokolli importida

C. Iseregistreerumine (võtmega või ilma)

Iseregistreerumine sobib siis, kui õppijaid on kursusel palju ja kui õppejõud teab, et õppijatel on TÜ arvutivõrgu kasutajatunnus või Moodle’i kasutajatunnus (täiendusõppijad) ja kui Moodle’is on ühel e-kursusel mitme aine õppijad korraga ja õppejõud ei soovi e-kursuse hindetabeli põhjal otse ÕISi protokolli luua vm. Sellisel juhul pääsevad õppijad Moodle’i kursustele õppejõu käest saadud võtme abil. 

Iseregirtreerumise lehele jõuate plokist Seadistused – Kasutajad – Registreerimise meetodid – Iseregistreerumine (Õppija).

Iseregistreerumise seadete lehel saate määrata ka registreerumise võtme. Võtmeks võib olla suvaline tähtede ja numbrite kombinatsioon, kuid pigem võiks valida sellise sõna, mille sisestamisel tekiks õppijal võimalikult vähe vigu. Sisestatud võtit näete, kui klõpsate lahtri järel silmal. Salvestage muudatused ja saatke õppijatele juhised edasiseks tegutsemiseks. Võtmega sisenemisel saate ÕISis kursusele registreerunud õppijatele saata juhised (kursuse nime, veebiaadressi ja võtme) ÕISi kaudu e-kirjana. 

NB! Iseregistreerumisega sisenenud õppijad tuleb pärast kursuse lõppu käsitsi kursuselt eemaldada ja nende hindeid ei saa e-kursuselt ÕISi protokolli importida.