Juhendid e-õppe kasutamiseks

Kursuse seaded

Kursuse üldisi seadeid saab muuta vasakus plokis Seadistused – Muuda sätteid.

Kursuse kokkuvõtte lahtris olev tekst on nähtav kõigile Moodle’i külastajatele ka keskkonda sisenemata. Seal võiks olla kursuse lühitutvustus. ÕISi kaudu kursuse põhja luues või ainekava juures andmeid uuendades, lisatakse kursuse kokkuvõtteks automaatselt ÕISis olev aine sisu lühikirjeldus.

Kursuse seadistamiseks valige plokist Seadistused viide Muuda sätteid.

 • Kursuse täisnimi – kursuse avalik nimi, mida näevad kõik kursuste nimekirjas. Tuleb automaatselt ÕISist.
 • Kursuse lühinimi – kursuse nime lühendatud versioon, mida näeb veebilehitseja navigatsiooniribal (tavaliselt ainekood). Selle kaudu luuakse seos konkreetse e-kursuse ja ÕISi ainekava vahel. Tuleb automaatselt ÕISist.
Kursuse lühinime te ise muuta ei saa. Te vajate seda seose loomiseks e-kursuse ning ÕIsi ainekava vahel.
 • Kursuse nähtavus – määrab, kas kursust näeb kursuste loetelus (eeldus kursusele registreerumiseks ja õppijal ka kursusele sisenemiseks).
 • Kursuse alguskuupäev – nädala formaat seadistatakse sellest kuupäevast alates.
 • Kursuse lõppkuupäev 
 • Kursuse ID – kursuse numbriline tunnus. Tekib automaatselt.
 • Kursuse kokkuvõte – kursuse tutvustus, mida näidatakse kõigile kursuste nimekirjast kursuse nimel klikkides (näiteks kursuse teema, sihtrühm, eesmärgid, õppejõud jne). ÕISi kaudu loodud e-kursustele lisatakse automaatselt ÕISis olev tutvustus.
 • Failid – sinna lisatud üks pilt suurusega 185 x 112 pikselit on Moodle’i töölaual viimati külastatud kursuste plokis kursuse pisipildiks.
 • Formaat – nädalad (kursus on jaotatud nädalateks),  teemad (kursus on jaotatud teemade kaupa), kollabeerunud teemad (sektsioone saab avada ja sulgeda, korraga saab näidata ühte või rohkemat sektsiooni) ja alamsektsioonid  (sektsioonide alla saab luua alamsektsioone, igat sektsiooni saab näidata avatuna või suletuna). Soovi korral võib valitud formaati hiljem muuta. 
 • Peidetud plokid – peidetud plokke ei näidata üldse või näidatakse väikese halli ristkülikuna.
 • Kursuse jaotamine lehekülgedele – kursuse sisu on võimalik paigutada moodulite (st nädalate või teemade) kaupa eraldi lehtedele.
 • Sunni keel – muudab kursuse keele vastavalt valikule.
 • Mitut uudist näidatakse – uudiste arv plokis Viimased uudised.
 • Näita õppijale tema hindeid – kas õppijale näidatakse hindeid (valik jah) või mitte (valik ei).
 • Näita õppijale tegevuse ülevaateid – kas õppijale näidatakse tema tegevuste log-faili.
 • Kursuse failid – jah – näete vasakus menüüs kursuse failide kausta, kuhu on soovitatav kõik oma kursuse failid paigutada.
 • Maksimaalne üleslaadimise suurus – millises mahus on võimalik ühel korral kursusele faile lisada (soovitatav kuni 2 Mb, vajadusel saab kursuse toimumise ajal suurendada).
Kui Moodle’i teatab teile materjale e-kursusele laadides, et fail on liiga suur, peaksite kursuse seadete lehel maksimaalse üleslaadimise suurust tõstma.
 • Lõpetamise jälgimine – jah – saate kursusele lisada ploki Edenemise skaala.
 • Rühmarežiim  mõjub üle terve kursuse: Rühmi pole (õppijaid pole rühmadesse jaotatud), Eraldatud rühmad (eri rühmade õppijad ei näe üksteist ega teise rühma õppijate tegevusi), Nähtavad rühmad (eri rühmade õppijad näevad üksteise tegevusi, kuid ei saa teise rühma vahendeid kasutada). Kui õppetöö toimub rühmades ja te soovite vaadata hindetabelit rühmade kaupa, määrake kursusele mittesunnitud rühmarežiim (pole vahet, milline). Siis tekib hindetabelisse rippmenüü, kust saab just soovitud rühma õppijad välja filtreerida. 
Kui määrata tervele kursusele mittesunnitud rühmarežiim, saate kursuse hindetabelit rühmade järgi filtreerida.
 • Sunni rühmarežiimi – sunnitud rühmarežiim mõjub üle kõigi tegevuste üle terve kursuse. Kui rühmarežiim pole sunnitud, saab tegevuste juures rühmarežiimi eraldi määrata.
 • Rühmitus – kursusel saab rühmadest moodustada omakorda suuremaid rühmi (Seadistused – Kasutajad – Rühmad – Rühmitused) ja nendele siis omakorda vahendite kasutamise tingimusi määrata.
 • Rolli ümber nimetamine. Kursuse rolle pole mõtet ümber nimetada, kuna erinevad nimetused erinevatel kursustel tekitavad õppijates vaid segadust.  
 • Sildid – märksõnad, mida saab sisestada nii kursuse, tegevuste kui vahendite seadete lehtedel ja mida kuvatakse pärast kursusele lisatud plokis Sildid.