Juhendid e-õppe kasutamiseks

Rühmatöö läbiviimine

Rühmatöö on mõistlik jaotada 6 etappi, mida tuleks tutvustada ka õppijatele:

  1. ülesandega tutvumine
  2. rollide jagamine, ajakava paikapanek
  3. probleemi analüüs ja lahenduste otsimine
  4. probleemist kokkuvõtte tegemine
  5. esitluse ülespanek/saatmine
  6. rühmatöö lõpetamine (kiitus, kokkuvõtvad sõnad, hindamine)

Rühmatöö hindamine tuleb samuti juba enne rühmatöö käivitamist läbi mõelda. Näiteks võib panna sama hinde kõigile rühmaliikmetele või hoopis hinnata õppijaid individuaalselt vastavalt tema panusele (kui panus on eristatav – nimed juures).

Hindaja ei pea olema alati õppejõud:

  • hindavad rühmakaaslased (avalikult – foorum)
  • hindavad õppijad ise (eneseanalüüs)
  • hindavad teiste rühmade õppijad

Hinnata võib nii lõpp-produkti kui aktiivset osalemist (protsessi).