Juhendid e-õppe kasutamiseks

Mitmekeelse lehestiku loomine

Mitmekeelsuse loomine toimub platvormi WPML Multilingual CMS plugina abil, mis võimaldab lisada keeli ja tõlkida lehtede, postituste, menüüde jm elementide sisu. 

NB! Kuna mitmekeelse lehestiku ülesseadmine on keerukas, siis palume enne WPML plugina aktiveerimist ühendust võtta eope@ut.ee ning me nõustame teid WPML plugina seadistamisel ja mitmekeelse lehestiku loomisel.

WPML Multilingual CMS plugina aktiveerimise järel seadistage WPML, klõpsates vasakul menüüs WPML, Setup. Vaikimisi keeleks on lehestiku algselt määratud keel ning Translation languages osas saate + märgist lisada ühe või mitu tõlkekeelt.

Seadistamisel on soovitatav kasutada antud seadeid (NB! Seadistamiseks konsulteerige eelnevalt eope@ut.ee):

  • Language name added as a parameter
  • Olemasolev võti (Site key) (genereeritakse automaatselt)
  • Translate What You Choose
  • Kes tõlgib? – Only myself
  • Do you want to get better and faster support?No
  • Mitte valida String Translation ja Advanced Custom Fields Multilingual komponente (klõpsata Skip)
  • Klõpsata lõpetuseks Finish

Tõlgete lisamise võimalused

Lehtedele tõlgete lisamiseks on erinevad võimalused. Mõelge enne tõlgete lisamist täpselt läbi, kuidas te hakkate tõlkeid lisama. Kui soovite, et lehestikus mõnel tõlgitud lehel olev sisu on originaalkeele sisust lühem või erineva sisuga, siis peaksite looma selle lehe teises keeles sisu eraldiseisva lehena ning määrama lehe keeleks tõlkekeele. Seejärel peaksite originaalkeeles lehel muutmisvaates siduma lehe vastava tõlkekeele lehega (Variant I). Kui kogu lehestiku sisu on originaal- ja tõlkekeeles täpselt vastavuses, siis võite valida originaalkeeles lehtedele tõlgete lisamise variandi (Variant II).

Kui konkreetsel lehel on olemas teises keeles tõlge, siis tekivad keelevahetuse lingid lehestiku paremasse ülemisse serva (nt ET ja EN).

Variant I. Varem on lehestikus olemas tõlkekeele lehed

Lehestikus tuleb luua originaal- ja tõlkekeele lehed ja siduda originaalkeele lehed vastavate tõlkekeele lehtedega.

 • Avage originaalkeeles (nt ET) leht muutmisvaates.
 • Paremal asuvast seadete menüüst otsige Language ja määrake lehele rippmenüüst originaalkeel (Eesti) kui see juba olemas pole.
 • Seejärel tuleb leht avalikustada ning peale seda tekib lehe keelevaliku alla link Connect with translations.
 • Klõpsake sellel ning leidke lehele tõlkekeeles (nt EN) lehe vaste, sisestades lehe nime, millega soovite tõlke siduda. Juhul kui tõlkekeele lehte pole veel loodud, siis looge see eelnevalt ning määrake selle lehe keeleks tõlkekeel (English).
 • Pärast lehe määramist tuleb järgmises aknas määrata linnuke vaid juhul, kui soovite muuta originaallehte (üldiselt võite siinkohal linnukese eemaldada ja lisada linnukese ainult juhul kui lisate põhikeelt).
 • Klõpsake Assign.
 • Järgmises aknas valige Edit anyway ja võite ka lisada linnukese, et antud liigutust ei peaks kordama. 

Variant II. Olemas on originaalkeeles lehed ning tõlkelehed puuduvad

Lehestikus tuleb luua originaalkeeles lehed ja lisada neile tõlked.

Tõlgete lisamine käib lehtede ja postituste lehel keele lipukesega veerus + märgist (nt Add translation to English).

Tõlgete lisamisel tuleb lehe iga paragrahvi tõlge lisada vastavas kastikeses ning salvestada. Kõige lõpus tuleb salvestada terve lehe lisatud tõlked.

Kui kasutate tõlgete lisamist + märgist, siis tuleb silmas pidada, et lehe sisu tõlkimisel tuleb tõlkida kõik lehe paragrahvid (midagi ei saa jääda tõlkimata). Kui teil juba on tõlkekeelsed lehed olemas või plaanite need luua, siis ärge + märgist tõlkeid lisage, sest muidu pole võimalik originaalkeeles lehte siduda tõlkekeelse lehega.

Kui soovite, et lehestikus mõnel tõlgitud lehel olev sisu on originaalkeele sisust lühem või erineva sisuga, siis peaksite looma selle lehe teises keeles sisu eraldiseisva lehena ning määrama lehe keeleks tõlkekeele. (Variant I)

NB! Kui lehestikul kasutatakse WPMLi, siis tuleb Theme Settings seaded (sh lehestiku avalikustamine) iga kasutatud keele jaoks üle salvestada kasutades keelevahetuseks ülamenüüs olevat keelevahetusnuppu.

Tõlkekeele menüü loomine

Kui lehed on originaaalkeeles tõlgitud või on originaalkeeles lehed seotud tõlkekeele vastavate lehtedega, siis tuleb järgmise sammununa luua tõlkekeelele ka menüü.

Selleks tuleb avada vasakult menüüst Appearance, Menus ning lülitada lehe päisest vaade tõlkekeele peale.

Looge tõlkekeeles menüü ja määrake, millises originaalkeeles menüüga see seotud on.

Salvestage menüü Save Menu abil.

Mitmekeelse lehestiku loomine menüüga

Mitmekeelse lehestiku loomiseks võib siis, kui kõiki lehti pole vaja originaalkeelest tõlkida, kasutada ka tavalist üla- ja külgmenüüga paigutust. Sellisel juhul tuleb primaarse menüü esimesele tasemele lisada keele nimetustega elemendid ning vastavate keelte sisulehed lisada alamelementideks. Selle teostuse puhul ei ole lehestikus vaja WPML Multilingual CMS pluginat aktiveerida.