Juhendid e-õppe kasutamiseks

Tund

Tund on õppematerjalide kogum, milles esitatakse uut informatsiooni ja kontrollküsimusi õpitava kohta. Õppija liikumine (nn hüpe) tunnis toimub vastavalt tema antud vastustele. Tund võib olla hinnatav või nn harjutustund (tulemused ei lähe hindetabelisse). 

tund1.jpg
Tunni seadetes saab määrata tunni läbimise ajalimiidi, vastuste/harude maksimaalse arvu (nii palju tuleb küsimustele valikvastuseid, harulehele edasiliikumise nuppe), mitu korda võib tundi läbida ja millist tulemust korduva läbimise korral arvestatakse (keskmine või maksimaalne), kas õppijale näidatakse jooksvat skoori jne. Omatehtud skoorimisel saate ise sisestada vastuste punktid, vastasel juhul sõltub tunni tulemus läbitud lehekülgede arvust. Kohustuslike küsimuste minimaalne arv määrab väikseima küsimuste arvu, millele peab maksimumhinde saamiseks vastama. 
Eeltingimuseks saab määrata kursuse mõne teise tunni läbimise. 

Tunni lisamiseks:

  • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast Tund
  • sisestage tunnile nimi ning kirjeldus
  • määrake sobivad seaded

Tundi hakatakse koostama lehtede kaupa.

  • Impordi küsimused – võimaldab importida erinevat tüüpi küsimusi väljastpoolt antud kursust. Imporditavad küsimused peavad vastama kindlatele tehnilistele standarditele.
  • Lisa küsimuste grupp – luuakse leht, mille järele saab lisada eraldi küsimustega küsimuste lehti ning grupi lõpetada eraldi lehega – Küsimuste grupi lõpp. See võimaldab õppija suunata mõnelt lehelt antud küsimuste grupi algusesse või lõppu.
  • Lisa harutabel – luuakse leht, kus on lehe sisu (nt teema/alateema sissejuhatus) ning nupud edasi liikumiseks.
  • Lisa küsimuste leht – luuakse leht, kuhu saab lisada küsimuse (kõik Moodle’i põhi-küsimusetüübid: essee, lühivastusega, numbrilise vastusega, valikvastustega, vastavusse seadmine ja õige/vale), millele vastates liigub õppija edasi määratud lehele.