Juhendid e-õppe kasutamiseks

Foorum

Foorum on vahend asünkroonseks suhtlemiseks, rühmatööks ja kodutööde esitamiseks, võib olla hinnatav. Igal uuel kursusel on vaikimisi olemas üks foorum – Teated õppijatele (uudistefoorum). Sellesse foorumisse saavad uusi postitusi saata (st algatada uusi arutelusid või saata uudiseid) ainult õppejõud. Õppijad saavad selles foorumis vaid õppejõu postitustele vastata. Seetõttu tuleks igale kursusele lisada veel vähemalt üks foorum (nt Küsimused ja vastused), kuhu õppijad saavad igasuguste piiranguteta kirjutada.

Foorum

Foorumeid on 5 tüüpi:

 1. Standardne foorum üldiseks kasutamiseks – klassikaline foorum, kuhu õppijad saavad kirjutada (uut arutelu algatada) ning foorumisse saadetud kirjadele ka vastata.
 2. Igaüks postitab ühe arutelu – iga õppija saab sellesse foorumisse kirjutada vastamiseks ühe uue kirja ning saab vastata kõigile foorumisse saadetud kirjadele.
 3. Üksik lihtne arutelu – selle foorumi puhul kuvatakse lehel üks teema (ülesandekirjeldus), millele õppijad saavad vastata. Uut teemat õppijad sinna foorumisse lisada ei saa.
 4. K ja V (ehk Küsimus ja Vastus) foorum – selles foorumis näeb õppija teiste õppijate poolt saadetud kirju alles pärast enda kirja postitamist. Seda foorumit on mugav kasutada selleks, et õppijad saaks avaldada esmalt enda originaalset arvamust, mitte ei ole mõjutatud kursusekaaslaste vastustest. Oluline on meeles pidada, et õppejõud peab esmalt oma küsimused foorumisse saatma.
 5. Standardne foorum ajaveebi-formaadis – avatud foorum, kus igaüks saab alustada uut arutelu. Teemad kuvatakse ühel lehel koos “Arutle sellel teemal” linkidega. 

Foorumisse postitamine

Ise foorumisse kirjutamiseks klikkige foorumi nimel – avaneb vastav foorum. Klikkige nupul Lisa uus aruteluteema. Sisestage kirja teema ning sõnum. Faili lisamiseks (Manus) klikkige nupul Lisa, otsige soovitud fail või lohistage see lihtsalt manuse aknasse. Kirja saatmiseks klikkige nupul Postita foorumisse.

Foorumipostituste edastamine enda e-postkasti – liitumine foorumiga

Moodle’is on võimalik kursusesisesed teated ja foorumipostituste koopiad enda tavalisse e-postkasti tellida – see on liitumine foorumiga. Liitumine määratakse iga foorumi juures eraldi ning samuti iga kasutaja enda profiili seadetes. 

Õppejõud saab iga foorumi seadetes määrata, kas liitumine foorumiga on valikuline, sunnitud, automaatne või pole võimalik. Kui ollakse foorumiga liitunud, saadetakse foorumipostituste koopiad edasi e-kirjana. Valikulise liitumise puhul saab iga kasutaja ise foorumis (tegevuste plokk – foorumid – liitumise tulp) määrata, kas liituda või mitte. Automaatse liitumise puhul liitutakse alati, kui ollakse foorumisse mõne kirja postitanud. 

Liitumine foorumiga

Õppejõud näeb iga foorumi seadistuste plokis, kes on antud foorumiga liitunud (avage foorum – seadistuste plokk – Näita/muuda liikmeid).

Võimalik on valida, millisel kujul need kirjad edastatakse (tegevuste plokk – foorumid – E-postiga saadetava kokkuvõtte liik).

foorum.png

Iga kasutaja saab muuta enda profiili seadeid: Enda nimi – Eelistused –  Sõnumivahetus. Sõnumivahetuse lehel saab valida, milliseid teateid talle e-kirjana edastatakse. Need valikud pole seotud ühegi konkreetse kursusega, vaid kehtivad üle kogu Moodle’i keskkonna.

NB! Seega, kui kasutaja ei soovi ühestki foorumist ühtegi postituse koopiat oma e-postkasti saada, tuleks foorumipostituste teavitus e-kirjana tühistada (Enda nimi – Eelistused –  Sõnumivahetus). Kui soovitakse loobuda vaid konkreetse foorumi postituste koopiatest ja õppejõud on vastava foorumi seadetes nii lubanud, tuleb tühistada konkreetse foorumiga liitumine  (tegevuste plokk – foorumid – liitumise tulp – Ei).

Foorumi jälgimine

Foorumi jälgimine aitab Moodle’i kasutajal kohe keskkonna või kursuse avalehel uute foorumipostituste olemasolu märgata. 

Seda, kas foorum on jälgitav, saab õppejõud määrata eraldi iga foorumi seadetes Foorumi jälgimine. Vaikimisi jälgitakse kõiki foorumeid sunnitult.

Foorumi rühmarežiim

Foorum võib olla rühmarežiimis:

 1. Eraldatud rühmad – erinevate rühmade liikmed ei näe üksteise postitusi.
 2. Nähtavad rühmad – erinevate rühmade liikmed küll näevad üksteise postitusi, kuid ei saa neile vastata.

Foorumi hindamine

Foorumis saab hinnata sinna saadetud postitusi (konkreetse õppija konkreetset postitust) ning tervet foorumit (õppija ei pea olema foorumisse midagi postitanud). Mõlema jaoks tekib hindetabelisse pärast hindamise seadistamist eraldi tulp. Postitusi saab hinnata numbrilisel või sõnalisel skaalal. Tervet foorumit saab hinnata numbrilisel või sõnalisel skaalal ja lihtsustatud hindemaatriksiga või juhendiga.

Postituste hindamise seadistamiseks tuleb foorumi seadetes plokkis Hinnangud valida:

 • koondhinde tüüp (kui hindate sama õppija mitut postitust, siis milline tulemus läheb koondhindena hindetabelisse)
 • skaala tüüp
 • sõnalise skaala puhul üks olemasolevatest skaaladest (saate ise hindetabelis luua)
 • numbrilise skaala puhul maksimumpunktid

foorumi_hindamine.png

Terve foorumi hindamiseks tuleb foorumi seadetes plokis Terve foorumi hindamine valida skaala ja seejärel hindamise strateegia alt Lihtne hindamine või Juhendiga hindamine või Hindemaatriksiga hindamine. Lihtsa hindamise puhul saategi hinde valida rippmenüüst. Juhendiga või hindemaatriksiga hindamiseks saate valida mõne olemasoleva malli või luua ise sobiva hindamisvormi.

Foorumi lisamiseks:

 • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast Foorum
 • sisestage foorumile nimi ning kirjeldus
 • valige sobiv foorumi tüüp
 • jälgige, et foorumi jälgimine oleks sees
 • otsustage, kas antud foorumi postitusi saadetakse e-kirjadena edasi (Liitumine foorumiga)
 • otsustage, kas soovite hinnata postitusi või/ja tervet foorumit ja määrake sobivad hindamise seaded
 • kui foorum peab olema kasutatav rühmana, valige sobiv rühmarežiim

Õppija postituse hindamiseks:

 • avage foorumis õppija saadetud postitus
 • valige tema postituse alaservas olevast rippmenüüst sobiv hinne

Terve foorumi hindamiseks:

 • avage foorum ja klõpsake nupul Hinda kasutajaid
 • valige akna parempoolsest plokist õppija (võite sisestada nime otsingulahtrisse) ja sisestage/valige hinnang
 • salvestage ja sulgege foorumi hindamise aken

Foorumiarutelude eksportimiseks:

 • avage foorum ja klõpsake vasakus servas seadistuste plokis Ekspordi
 • valige arutelud või kasutajad, kelle postitusi soovite eksportida ning kuupäevad
 • formaadiks määrake Komaeraldusega fail (.csv) või Microfoft Excel ning märkige märkeruudud Eemalda HTML ja Inimloetavad kuupäevad