Juhendid e-õppe kasutamiseks

Veebitahvel

Veebitahvel (Board) on Moodle’i tegevus rühma- või individuaaltööks. Õppejõud lisab veebitahvlile veerud, kuhu õppijad postitavad oma nn märkmelehe teksti, lingi, pildi või YouTube’i videoga (kuni 350 tähemärki). Veebitahvlit saavad samal moel kasutada kõik rollid – nii õppijad kui õppejõud.

Rühmatöö veebitahvlil ei näe, kes on mida postitanud. Õppejõud näeb nimeliselt iga õppija sissekandeid veebitahvli eksportfailis. Individuaalsete avalike veebitahvlite puhul saavad kõik kasutajad rippmenüüst valida, kelle veebitahvlit vaadata. Õppejõud saab lubada postituste tärniga hindamise kas õppejõudude, õppija või mõlemate poolt. 

Veebitahvel

Veebitahvli lisamiseks: 

 • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast tegevus Veebitahvel
 • sisestage veebitahvlile nimi ning kirjeldus

Seadete lehel saab õppejõud määrata:

 • veebitahvli taustaks sobiva värvi või taustapildi (vaikimisi on taust valge)
 • kes saavad postitusi hinnata (mitte keegi, õppijad, õppejõud, kõik). Hindamine tähendab tärnil klõpsamist ja tulemuseks on teiste poolt klõpsatud tärnide arv. Tulemus ei kajastu hindetabelis.
 • kas õppijate eest peidetakse veergude pealkirjad 
 • kuidas postitused veebitahvlil sorteeritakse (ei sorteerita, sorteeritakse loomise aja järgi, sorteeritakse hinnangute järgi) 
 • kas veebitahvel luuakse eraldi igale õppijale (Ühe kasutaja režiim): privaatsena või teistele õppijatele nähtavana (avalik)
 • kas õppijate postitamisõigust piiratakse mingi kuupäeva ja kellaajaga (kui piiratakse, siis õppijale seda aega ei näidata ning vajadusel peab ajalise piirangu sisestama veebitahvli kirjeldusse) 
 • kas õppijatel lubatakse muuta oma postituste asukohta (kui on lubatud, siis saab õppija postitust lohistada veeru piires ning veergude vahel) 
 • kas veebitahvel avaneb uues aknas või vistutatakse (embeeditakse) kursuse avalehele
Veebitahvlit saab kasutada ka rühmarežiimis, kuid ainult siis, kui rühmad kuuluvad rühmitusse.  

Veebitahvli struktuuri loomine 

Õppejõud lisab pluss märgist veebitahvlile veerud. Veeru pealkirja muutmiseks tuleb teha topeltklõps sõnal “Pealkiri”, sisestada vajalik tekst ja vajutada klaviatuuril enter

Õppejõud saab veerge kustutada, kuid ei saa muuta veergude omavahelist järjestust.

Seega peab õppejõud enne veebitahvli kasutuselevõtmist veenduma, et veebitahvlil oleks õige struktuur. 

Veebitahvlile postituste lisamine, muutmine, hindamine ja kommenteerimine

Õppejõud ja õppijad saavad teha veebitahvlile postitusi. Õppejõud saavad õppijate tehtud postitusi muuta ja kustutada. Postituse lisamiseks tuleb klõpsata selle veeru + märgil, kuhu postitust soovitakse lisada. Postitusele tuleb lisada pealkiri ja sisu (tekst). Lisaks sisulahtris olevale tekstile on võimalik lisada üks veebilink või pilt või YouTube’i video (kuni 350 tähemärki).

Postitusi on võimalik muuta kui teha topeltklõps postituse pealkirjal. Õppejõud saab muuta kõiki postitusi ning õppija saab muuta ainult enda postitusi. 

Õppejõud saab lohistades muuta postituste asukohta veerus või veergude vahel. Õppija saab muuta oma postituste asukohta ainult siis, kui õppejõud on selle sätetes võimalikuks teinud. 

Postitusi saab tärniga hinnata, kui see on õppejõu poolt sätetes võimalikuks tehtud. Hinnata saab lubada õppejõul, õppijatel või kõikidel kasutajatel. Hindamisvõimaluse abil saab veebitahvlit kasutada nt kõige meeldivama idee poolt konfidentsiaalseks hääletamiseks, kõige parema sissekande valimiseks jms. See tulemus ei kajastu e-kursuse hindetabelis. Keegi ei näe, kes on keda hinnanud.

Postitusel 2x klõpsates avaneb hüpikaken kommenteerimiseks. Kommenteerida saavad nii õppejõud kui õppijad. Seda, kas postitust on kommenteeritud, näeb vaid postitusel klõpsates. Keegi ei näe, kes on keda kommenteerinud.

VeebitahvelVeebitahvli eksportimine

Õppijad ei näe, kes kaasõppijatest on millise postituse teinud, kuid õppejõul on võimalik veebitahvli postitused eksportida ning näha, kes on nimeliselt millise postituse teinud. 

Veebitahvli sisu eksportimiseks on kaks võimalust:

 • seadistuste plokis Ekspordi CSV, mis koondab tabelisse terve veebitahvli sisu, kus eraldi veergudes on tahvli veerud ja neisse lisatud postituste sisu anonüümselt;
 • seadistuste plokis Ekspordi esitused koondab faili tabeli, kus eraldi veergudes on õppija ees- ja perenimi, e-posti aadress, postituse pealkiri ja sisu ning postitamise aeg.

Eksportfailis puudub info kommentaaride kohta ja kes keda hindas.

Ühe kasutaja režiimi puhul tuleb iga õppija veebitahvel eksportida eraldi.