Juhendid e-õppe kasutamiseks

Mahara

Mahara on e-portfooliote keskkond, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse (DigiCV), koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

E-portfoolio võimaldab õppijatel koondada oma õppetöö käigus tehtavad iseseisvad tööd jm elektroonilised materjalid ning isikliku arengu refleksiooni ühtseks kogumikuks, mida saab õpingute jooksul pidevalt täiendada. E-portfooliot võib koostada ühe õppeaine või terve õpingute perioodi kohta. Samuti võib e-portfoolio olla esitluslik, sisaldades infot saavutustest ning materjale teatud pädevuste demonstreerimiseks. Sellist tüüpi portfooliot on hea esitada tööle kandideerides.

Õppejõudududel on võimalus luua õppeprotsessiga seotud e-portfoolioid, mis sisaldavad õppematerjale õppijate ja teiste õppejõududega jagamiseks. Samuti saab planeerida õppeprotsessi tegevusi õppijate hindamiseks e-portfooliotesse koondatud tööde ja refleksiooni alusel.

Maharas saavad õppejõud jt töötajad luua ka enda arengu- või esitlusportfoolioid, mis sisaldavad näiteks isiklikke tööalaseid eesmärke, seniseid saavutusi, tehtud töid, tõendeid pädevuste kohta, refleksiooni arengu kohta ning plaane tulevikuks. Sellist portfooliot on hea esitada arenguvestlustel ning atesteerimistel.

Asukoht

Tartu Ülikooli Mahara asub aadressil https://mahara.ut.ee

Kontakt ja abi

Probleemide ja küsimuste korral või kui soovite individuaalset juhendamist, võtke ühendust oma valdkonna õppedisaineriga (vt https://ut.ee/et/opetamisoskuste-konsultandid-oppedisainerid) või kirjutage TÜ elukestva õppe keskuse aadressil eope@ut.ee.