Juhendid e-õppe kasutamiseks

Kursuse läbiviimine

E-kursuse läbiviimisel tuleb õppejõul täita mitmeid erinevaid rolle. Tehnilist rolli võib täita õppejõu asemel ka haridustehnoloog/õppedisainer või tugiisik, kes võtab enda kanda järgmised tegevused:

 • õpikeskkonda ja kursusele sisselogimise kohta informatsiooni jagamine;
 • kursusel osalemiseks vajaliku riist- ja tarkvara osas selgituste jagamine;
 • õpikeskkonnas liikumise ja õpikeskkonna vahendite kasutamise juhendamine;
 • abistamine tehniliste probleemide korral;
 • kursuse käigus õpikeskkonnas vajalikke muudatuste tegemine.

Soovitatav on kursusele luua tehniliste probleemide jaoks eraldi foorum, kus õppijad saavad abi küsida ning määrata isik, kes selle foorumi küsimustele vastab ja probleeme lahendada aitab.

Sõbraliku, julgustava ja toetava õhkkonna loomine kursusel, ühtse õpperühma (õpikommuuni) tunde tekitamine on veebipõhise õppe üks edufaktoreid. Seda toetavad järgmised tegevused:

 • enda tutvustamine kursuse foorumis;
 • kursuse sissejuhatamine ja tutvustamine, õppijate tervitamine foorumis;
 • palutakse õppijatel ennast foorumis teistele tutvustada;
 • uue teema või perioodi alguses õppijatele info jagamine kursuse hetkeseisust ja lähitulevikust, õppijate julgustamine ja motiveerimine;
 • õppijate julgustamine aktiivseks suhtlemiseks;
 • kiiresti vastamine õppijate kirjadele, et õppijatel ei tekiks tunnet, et nad on jäetud õpikeskkonda üksi.

Järgmine oluline samm õppejõu jaoks on õppijate tegevuste jälgimine, suunamine, tagasiside andmine ja hindamine. Õppejõud:

 • organiseerib sünkroonseid (jututuba, veebiseminar) või asünkroonseid (foorum) arutelusid;
 • suunab arutelusid märkuste, kommentaaride või küsimustega;
 • teeb aruteludest kokkuvõtted;
 • annab õppijatele aruteludes osalemise kohta tagasisidet;
 • laseb õppijatel omavahel kogemusi jagada, üksteist õpetada, vastastikku koduseid töid kommenteerida ja tagasisidestada;
 • tagab õppeprotsessi sujuva ja plaanipärase kulgemine;
 • juhib õppeprotsessi – edastab teateid õppeprotsessi kulgemise kohta, koduste tööde esitamise ja edasijõudmise kohta, meeldetuletusi;
 • aitab lahendada õppijate organisatoorseid probleeme;
 • soovitab õppijatel kasulikke allikaid jagada;
 • annab soovitusi iseseisvalt õppematerjalidega töötamiseks, rühmatöös ja aruteludes osalemiseks, ning ulesannete sooritamiseks;
 • jälgib õppijate ulesannete sooritamise käiku, vajadusel abistatab ja toetab;
 • esitatab õppijatele ülesande eest saadud punktid või hinde;
 • põhjendab või täpsustab õppijate vastuseid (miks vastus oli õige või vale, et tagasiside põhjal saaks õppija enda vigadest õppida ja sooritust parandada);
 • suunab õppijaid abistavate küsimuste ja märkustega ning vajadusel edastab õppijatele lisainformatsiooni;
 • küsib õppijatelt tagasisidet ning soovitusi kursuse sisu, õpikeskkonna kasutamise ja õppejõudude/tuutorite tegevuste kohta kursuse edasiseks parandamiseks

Planeerige endale kindlad ajad kursusega tegelemiseks ja ärge jätke õppijaid omapäi. Vaadake alati läbi kõik foorumipostitused, vastake neile. Osalejate lehel (plokk Inimesed) näete, kes millal on kursusel käinud.

Kui teie kursusel peavad õppijad esitama kodutöid, vaadake need üle võimalikult kiiresti pärast esitamistähtaja möödumist. Foorumi kaudu esitatavaid töid saate hinnata otse foorumis – avate foorumi ja vastava postituse ning saate sobiva hinde valida postituse all olevast rippmenüüst. Hinnet näeb õppija enda hindetabelis ja ka foorumis enda postituse all. Kommentaar lisage õppija kirja vastusena.

Ülesandevahendiga esitatud tööde hindamiseks avage vastav ulesanne ja seejärel vajutage kõigi esitatud tööde tabeli nägemiseks nupule Vaata/hinda kõiki töid või tööde ühekaupa hindamiseks nupule Hindamine. Hinnet koos kommentaariga näeb õppija enda hindetabelis.

Õpipäevikus näete ühel lehel koos kõigi õppijate sissekandeid. Iga sissekande järel on rippmenüü hinde valimiseks ja tekstilahter kommentaari jaoks. Kui soovite kursuse jooksul hinnet või kommentaari muuta, saate seda teha sealsamas. Võite näiteks uue kommentaari eelmise järele lisada või eelmise kustutada (eeldusel, et õppija on seda juba näinud). Hindetabelis kajastub viimati valitud ja salvestatud hinne.

Kui teie kursusel on teste, mis sisaldavad ka essee-tüüpi vastusega küsimusi, peate need käsitsi hindama. Selleks avage test. Teile näidatakse õppijate poolt sooritatud katsete arvu (nt Testisoorituskatseid: 12) – klikkige sellel lingil. Katsete lehel saate üle vaadata ja vajadusel ka hinnata kõik küsimused, kuid essee-tüüpi vastusega küsimustega peate seda kindlasti tegema (tabelis on link Vajab hindamist). Kui olete vastuse avanud, klikkige lingil  Kommenteeri või kirjuta punktid üle. Sisestage hinne (punktid) ja salvestage – see liidetakse testi esialgsele tulemusele.

Kontrollige, kas hindetabel näitab ikka täpselt seda, mida soovite.