Juhendid e-õppe kasutamiseks

Rühmade loomine

Kui õppijad on ÕISi ainekava juures registreerunud rühmadesse ja toimub õppijate ülekandmine Moodle’i e-kursusele, siis moodustatakse Moodle’is e-kursusel õppijate ülekandmise hetkel automaatselt samasugused rühmad ja paigutatakse õppijad rühmadesse. Enamasti on need praktikumide või seminaride rühmad. Rühmatööks tuleks e-kursusel luua eraldi rühmad ja kasutada rühmitusi.

Moodle’is saab kasutada rühmarežiimi nii tervel kursusel (Seadistused – Muuda sätteid) kui üksikute tegevuste puhul. Lisaks sellele võib olemasolevatest rühmadest moodustada veel rühmitused.

Rühmarežiimi ja rühmitamist võib kasutada nii õpirühmade eristamiseks kui ka vahendite ja tegevuste valikuliseks avamiseks (millisele rühmitusele näidatakse).

Näide: 

Kursusel on ÕISist üle kantud rühmad stats 1, stats 2  ja stats 3. Nendes rühmades toimuvad seminarid ja te soovite hindetabelit ning ülesandeid filtreerida nende rühmade järgi. Lisaks toimub kursusel veebipõhine rühmatöö, mille jaoks on loodud e-kursusele käsits rühmad Rühmatöö 1, Rühmatöö 2. 

Et seminarirühmad ja rühmatöö rühmad omavahel seganimi ei läheks, tuleks kasutada rühmitusi. Tuleb luua 2 rühmitust: näiteks rühmitus 1 (seminarirühmade jaoks) ja rühmitus 2 (rühmatööde rühmade jaoks) ning määrata, et rühmitus 1 sisaldab rühmi stats 1, stats 2  ja stats 3 ning rühmitus 2 sisaldab rühmi Rühmatöö 1, Rühmatöö 2. 

Nüüd saate näiteks määrata vahendi/tegevuse seadete lehel mooduli üldiste seadete all, et õppematerjal x ja test y on nähtavad ainult rühmitusele 1 ehk rühmade stats 1, stats 2  ja stats 3 liikmetele jne. 


Tervel kursusel ja eraldi vahendite/tegevuste juures saab kasutada 2 rühmarežiimi:

 1. Eraldatud rühmad – erinevate rühmade liikmed ei näe üksteise tegevusi (näiteks vikisid, foorumikirju).
 2. Nähtavad rühmad – erinevate rühmade liikmed küll näevad üksteise tegevusi, kuid ei saa neis osaleda.

Rühmade loomiseks on mitu võimalust:

1. õppijad on juba kursusele sisenenud

 • te lasete Moodle’il luua rühmad automaatselt
 • loote rühmad ja tõstate ise õppijad õigetesse rühmadesse
 • loote rühmad ja kasutate kursusel Moodle’i tegevust Rühma valimine, mille abil saavad õppijad ise soovitud rühmaga liituda

2. õppijad pole veel kursusega liitunud

 • loote rühmad ja määrate igale rühmale oma võtme, millega õppijad esmakordselt kursusega liitudes satuvad automaatselt õigesse rühma
 • lasete õppijatel rühmadesse registreeruda ÕISis ja samad rühmad luuakse e-kursusele õppijate ülekandmisel automaatselt 

1. Rühmade loomine käsitsi

 1. valige Seadistused – Kasutajad – Rühmad
 2. uue rühma loomiseks klõpsake nupul Loo rühm
 3. iga rühma seadete lehel saate määrata ka rühma võtme (ainult siis, kui soovite, et iseregistreerumisega kursusele võtmega sisenevad õppijad automaatselt ka vastavasse rühma lisataks)

ryhmad1.png

NB! Kui soovite, et õppijad satuks kursusega liitudes automaatselt õigesse rühma, peaksite andma õppijatele ainult vastava rühma võtme ning tervele kursusele võtme küll määrama (Seadistused – Kasutajad – Registreerimise meetodid – Iseregistreerumine (Õppija) – Registreerumise võti), kuid seda õppijatele mitte jagama. Kursuse võtmega saaksid õppijad küll kursusele, kuid mitte ühtegi rühma.

Käsitsi rühmaliikmete lisamine

 1. olete rühmade lehel: Seadistused – Kasutajad – Rühmad
 2. klõpsake rühma nimel
 3. klõpsake parempoolse akna all oleval nupul Lisa/eemalda liikmed – teile näidatakse paremas aknas kõiki kursusel olevaid õppijaid
 4. klõpsake õppija nimel ja lisage vasakus aknas olevasse rühma

2. Automaatne rühmade loomine (vt pilti)

 1. olete rühmade lehel: Seadistused – Kasutajad – Rühmad
 2. klõpsake nupul Loo rühmad automaatselt ning määrake sobivad seaded. Kui rühma nimes on @-märk, eristatakse rühmanimesid tähtedega (nt Rühm A, Rühm B jne), kui panna rühma nimetusse # (nt Rühm #), eristatakse automaatselt loodavad rühmanimed numbritega (nt Rühm 1, Rühm 2 jne)
 3. tühjade rühmade loomiseks (et õppijad saaksid ise endale rühma valida) tuleb rühmaliikmete jaotamise seadeks määrata – Ära lisa õppijaid

ryhmad2.png

Olemasolevate rühmade nimetuste või seadete muutmiseks klikkige rühma nimel ja nupul Muuda rühma seadeid.

Et õppijad saaksid ise endale rühma valida, loote rühmad ning lisate kursusele tegevuse Rühma valimine, kus saate muuhulgas määrata õppijate arvu rühmades (vasakus menüüs Rühmade suuruste määramine) ning registreerumisperioodi.


Rühmitused

Rühmituste loomiseks minge rühmade loomise lehele (Seadistused – Kasutajad – Rühmad), valige lehe ülaservas rippmenüüst Rühmitused, nupul Loo rühmitus. Rühmitusse kuuluvate rühmade määramiseks klikkige rühmituse rea lõpus olevat inimestega nupukest.