Juhendid e-õppe kasutamiseks

Testi loomine Moodle’is

Moodle’is on võimalik luua erinevat tüüpi teste, mida võib kasutada nii õppijate hindamiseks kui ka õppija enesekontrolli vahendina. Testidega saab kontrollida kursusel püstitatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Selleks, et testid peegeldaksid objektiivselt õppija teadmisi, oskusi jne, tuleb need väga hästi läbi mõelda ja koostada.

Moodle’is on võimalik luua teste spetsiaalse testide loomise vahendiga, kuid saab ka kasutada nt Hot Potatoes’is koostatud teste (need saab kursusele importida). Alati on võimalik ka Moodle’isse üles panna linke mujal tehtud testidele, kuid nende tulemusi Moodle`is ei salvestata.

Moodle’is saab testi luua 16 erinevat tüüpi küsimust, mis võivad sisaldada peale teksti ka pilte, audio- või videofaile, linke jne. Enamike küsimuste puhul toimub hindamine automaatselt (välja arvatud essee), kuid alati on võimalik vajadusel käsitsi vastused ümber hinnata. Moodle’i testi pole võimalik sooritada anonüümselt – kõik tulemused salvestatakse ja on oppejoule nähtavad. 

NB! Vaadake testide loomise e-lõuna videosalvestust (17. jaanuar 2017): https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a82b95e3-5c56-4d5a-9b17-0740656c2875