Juhendid e-õppe kasutamiseks

Veebiseminarid

Veebiseminaride pidamiseks pakub ülikool rakendusi BigBlueButton (BBB), Zoom Meetings, MS Teams Meeting ja MS Teams Live Event. Rakenduste dokumentatsioonis toodud osalejate soovituslikud piirarvud:

  • BigBlueButton – kuni 100
  • Zoom Meetings – kuni 300 (NB! Ühel moderaatoril saab samaaegselt toimuvalt kasutusel olla maksimaalselt kaks tema loodud Zoomi sessiooni)
  • Zoom Webinar – ülikool omab lisaks Zoom Meetings litsentsidele kahte Zoom Webinar litsentsi 500 osalejale ja ühte Zoom Webinar litsentsi 1000 osalejale (nende kasutamiseks pöörduda arvutiabi@ut.ee)
  • MS Teams Meeting – kuni 300
  • MS Teams Live Event – kuni 10 000
NB! Vaata ka metoodilist juhendit kontaktõppe stsenaariumid.

Järgnevas tabelis on toodud veebiseminari vahendite võrdlus, mis on abiks teile valiku tegemisel, milline vahend vastab teie vajadustele. 

 

BigBlueButton

Zoom Meetings

Teams

Kes saavad autenditult kasutada

Üliõpilased ja töötajad

Üliõpilased ja töötajad

Üliõpilased ja töötajad

Külaliste osalemine

Moodle’i kaudu loodud ruumis ei saa külalised osaleda

Moodle’i välist BBB-d saavad kasutada kõik, sisestades enne sisenemist nimelahtrisse oma nime

Külalised on lubatud

Külalised on lubatud (kutsuda osalema e-posti aadressiga või saates Teams Meeting lingi)

Moodle’i kursuse ja Teamsi liidestuse puhul eemaldatakse külalised kasutajate sünkroonimisel

Kasutajate rollid

Moderaator, esitleja, vaataja

Moderaator, kaasmoderaator, osaleja, salvestaja

Moderaator, esitleja, osaleja

Äpi olemasolu

Puudub

+

+

Sessiooni osalejate arv

<100

<300 (ülikooli litsentsiga)

<300

Samaaegsete sessioonide arv Kõik Moodle’i kursuse õppejõud saavad ruumis moderaatori õigused. Ühe õppejõu poolt loodud ruumide samaaegsel kasutamisel ei ole arvulist piirangut.
NB! Ühel moderaatoril saab samaaegselt toimuvalt kasutusel olla maksimaalselt kaks tema loodud Zoomi sessiooni. 

Seega ei toimi variant, et korraldaja teeb oma kontoga rohkem kui kaks samaaegset Zoomi sessiooni valmis ja jagab lektoritele kaasmoderaatori õigused. 

Kui õppejõud on omanik mitmes MS Teamsi töörühmas, siis sessioonide samaaegsel kasutamisel ei ole arvulist piirangut.

Osalejate videopiltide maksimaalne arv

<16

(eksamite jälgimisel keelata vaatajatel üksteise videopiltide nägemine)

<300 (äpis kuvatakse korraga maksimaalselt 49 ehk 7×7, järgnevad kuvatakse lehtedel, veebirakenduses kuvatakse korraga <25, järgnevad kuvatakse lehtedel)

<9, galerii vaates kuni 49 ehk 7×7, klassiruumi vaade

Eraldatud ruumide olemasolu

Kuni 16

Kuni 50

Kuni 50

Moodle’iga liidestus

Moodle’is BBB vahend, mis võimaldab luua üldisi sessioone ja rühmarežiimis sessioone

Moodle’is Zoomi vahend, mis võimaldab õppejõul luua kursuselt Zoomi sessioone ning osalejad saavad mugavalt sessiooniga liituda

Moodle’i kursuselt saab õppejõud taotleda Teamsiga liidestatust. Liidestatud kursusele luuakse Teamsis töörühm ja rühmakanalid ning sünkroonitakse kasutajad

Sessiooni aja lisamine kalendritesse

Ajaliselt määratletud sessioon lisatakse Moodle’i kalendrisse

Sessiooni algusaeg lisatakse Moodle’i kalendrisse. Sessiooni juures on võimalik iCal formaadis alla laadida (teistesse kalendritesse importimiseks).

Saab keskselt liidestada Outlooki kalendriga

 Outlooki kalendrisse

Salvestuse tekkimise koht

Ülikooli BBB server

Salvestuste link on Moodle’i kursuse või Moodle’i välise BBB ruumis. Salvestust ei ole võimalik täielikult alla laadida (võimalik ainult esineja veebikaamera video+heli mp4-na).

Moderaatori ja salvestaja arvuti (sama sessiooni saavad salvestada nii moderaator kui ka salvestaja, kellele moderaator on salvestaja rolli andnud)

Salvestuse jagamiseks peab selle kuskile üles laadima (nt YouTube, Panopto, OneDrive)

Microsofti server

Salvestuse jagamine toimub MS Streamis või OneDrive for Business piiratud õigustega videokooslolekul osalejatele. Allalaadimise võimalus (mp4).

Esitluse jagamine

Võimalus laadida fail ülesse BBBsse, Moodle’is BBB seadetesse. Esitlust saab jagada ka erkaanijagamise abil.

Saab jagada ekraani või rakendust.

Võimalus jagada pilvedokumente, mille puhul on igal osalejal võimalus esitlust omal soovil vaadata. Esitlust saab jagada PowerPoint rakendust ning arvuti ekraani jagades.

Väliste videote näitamine

YouTube, Panopto, Vimeo, Twitch (ei salvestu salvestuses)

Läbi ekraani- ja arvuti heli jagamise

Eelistatult jagada osalejatele video link

Läbi ekraani- ja arvuti heli jagamise

Arvuti heli jagamine

Arvuti heli pole võimalik jagada, kui ei muuda süsteemi tasemel seaded või ei suuna tarkvaraliselt arvuti heli mikrofoni.

Ekraani jagamisel tuleb valida “Share sound” või valida Advanced ja ainult heli jagamiseks “Computer Audio”

Ekraani jagamisel on võimalus valida linnuke “Share computer audio”

Polli olemasolu Plussiga nupust on võimalik luua poll (Start a poll). 

Polli kasutamine on võimalik Zoomi sisse logides seadetest lubada (Settings, Meeting lipik, Meetings polls nupp sisse lülitada). 

Küsimusi on võimalik enne sessiooni algust ruumi valmis luua.

Võimalik on teha ka õigete vastustega teste (Quiz).

Töörühma omanik saab vestlusakna päises + märgist lisada polli äpi (MS Forms või Polly) ja luua selle abil polle (sh enne koosolekut ette).

poll

Valge tahvli olemasolu Valge tahvel dokumendi jagamise ajal esitleja rollis või kõigil. Valge tahvel ekraani jagamise ajal (Annotate nupp). Valge tahvel Microsoft Whiteboard rakenduse jagamisel.

BigBlueButton (BBB)

BigBlueButton on vabavaraline veebiseminari läbiviimise vahend, mis on ühendatud Moodle’i õpikeskkonnaga, kuid on kasutatav ka aadressilt https://button.ut.ee.

BBB võimaldab reaalajas jagada videot, audiot, slaide, arvutiekraani, kasutada jututuba, jagatud märkmeid, valget tahvlit, kusitlust ning eraldatud ruume. BBB sessiooni salvestamisel salvestatakse kõik sessiooni tegevused (esitlus, jututoa vestlus, jagatud märkmed, veebikaamera pilt, arvutiekraani pilt jne). Te saate enda salvestusi kustutada. Salvestusi toimetada/lõigata ei saa.

Vaata BBB juhendit.

Zoom Meetings

Zoom on populaarne ja võimekas videokonverentside lahendus. 

Tartu Ülikoolil on haridusasutustele mõeldud Zoom Meetings litsents, mida saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress (Zoomi ruumiga saab liituda kuni 300 inimest). 

P.S. Ülikool omab lisaks Zoom Meetings litsentsidele kahte Zoom Webinar litsentsi 500 osalejale ja ühte Zoom Webinar litsentsi 1000 osalejale (nende kasutamiseks pöörduda arvutiabi@ut.ee)

Vaata Zoomi juhendit ülikooli vikis.

MS Teams

Võimalik on kasutada ka MS Teamsi. Microsoft Teams võimaldab korraldada videokoosolekuid, kus saavad osaleda lisaks ülikooli töötajatele ka külaliskasutajad. Koosoleku kutses on külaliste jaoks viide videokoosolekuga liitumiseks ilma lisatarkvara paigaldamata – kõik toimub veebibrauseris.

Vaata MS Teams kasutamise juhendit.

Vaata MS Teamsi ja Moodle’i kursuse liidestamise juhendit.

Teams Live Event

Teams Live Event on videokonverentsi lahendus suurtele auditooriumitele (kuni 10 000 osalejat).

Vt. Teams Live Event kasutamise juhend