Juhendid e-õppe kasutamiseks

IMS-sisupakett

Sisupakett on terviklik, ühe teema kohta käiv, iseseisvakas omandamiseks mõeldud mitmest eraldi leheküljest ning sisukorrast koosnev õppematerjal. Sisupakette luuakse spetsiaalse tarkvaraga väljaspool Moodle’i keskkonda ja imporditakse pärast e-kursusele.

sisupakett2.png

Kui loote sisupaketi näiteks programmiga eXe Learning, saate eksportimisel valida, kas salvestate selle SCORM- või IMS-paketina. IMS-paketi saate zip-failina kursusele importida materjalide alt ja SCORM-paketina tegevuste alt.