Juhendid e-õppe kasutamiseks

DigiCV koostamine

DigiCV on hea abimees nii uliopilasele, akadeemilistele töötajatele kui ka tugipersonalile: see võimaldab vähese ajakuluga koondada elulookirjelduse jaoks vajalikud andmed ÕIS-ist, ETIS-est ja ülikooli personaliandmebaasist ning lähetuste töövoost. Kasutajal on võimalus imporditud andmeid muuta ja kustutada, samuti saab loodavasse CV-sse ise andmeid juurde lisada. Kogu info jääb salvestatuna Mahara keskkonda alles, kus seda endale sobival hetkel täiendada saab. Lõpptulemusena saab kasutaja PDF-vormingus elulookirjelduse, mille ülesehitus on kooskõlas 2018. aastast kehtima hakanud akadeemiliste töötajate ametijuhenditega.

DigiCV koostamiseks:

 1. klõpsake Töölaual kõrvalmenüüs DigiCV 

  DigiCV link
   

 2. klõpsake läbi CV erinevad osad (alammenüüs Isiklik informatsioon, Haridus ja töökogemus, Õppetöö jne)
 3. importige soovitud andmed ÕISist või ETISest nupust Import
 4. sisestage vajalikud andmed käsitsi nupust Lisa (tärniga märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud)
 5. muutke andmete järjestust ridade ees olevatele nooltele klikkides
 6. salvestage kogu täidetud CV pdf-failina alammenüü kõige parempoolsemast lingist Ekspordi CV – nupp Vorminda PDF-failiks ja/või
 7. lisage kogu CV või selle soovitud osad Maharas loodud lehele (vt juhendit), mille saate eraldi avalikustada (vt juhendit)

DigiCV menüü ja keelevahetus

Lisa DigiCV sissekanne

DigiCV impordi ÕISist

Ingliskeelse CV koostamine

DigiCV-d on võimalik koostada eesti ja inglise keeles. Vaikimisi on seadistatud eesti keel, selle muutmiseks tuleb paremal ülal asuvast rippmenüüst Muuda keelt valida inglise keel.

NB! Ingliskeelsesse DigiCV-sse tuleb andmed eraldi importida. Sealjuures imporditakse ainult need andmed, mis on infosüsteemidesse sisestatud inglise keeles, ülejäänud väljad tuleb koostajal ise täita.

Soovitused

 • Te saate valida, milliseid andmeid sisestada – mõne alammenüü osa võite ka täitmata jätta.
 • Vältimaks topeltkirjete teket, on soovitav andmed esmalt importida infosüsteemidest (ÕIS, ETIS, personali andmebaas) ja seejärel käsitsi puuduvad andmed juurde lisada. Kõiki andmeid saate ka muuta ja kustutada.
 • Korduvalt importides tuuakse uuesti üle vaid need andmed, mis on teil DigiCv-st kustutatud või muudetud.
 • Valige ise importimise ajavahemik, määrates juuresolevas kalendris soovitud kuupäevad.
NB! Kui ajavahemik jääb valimata, tulevad importimisel vaikimisi üle viimase viie aasta andmed.
 • Iga teema juures on vabad tekstiväljad, kuhu saate lisada enda jaoks olulisi kommentaare, selgitusi või põhjendusi (nt kirjeldada oma tegevuse põhimõtteid, valikute aluseks olnud arusaamu, olukordi, vajadusi jne).
 • Tähtsamate väljade juures on abiinfo nupud, millele klõpsates avaneb täiendav info küsitud andmete kohta.