Juhendid e-õppe kasutamiseks

StrikePlagiarismi plugina kasutamine Moodle’i kursusel

Ülikooli Moodle’isse lisati 12. veebruaril 2024 StrikePlagiarismi plugin.

StrikePlagiarismi pluginat on võimalik kasutada Moodle’i kursuse ülesande, foorumi, õpikoja ja testi vahendites. StrikePlagiarismi saadetakse kontrollimiseks õppijate esitatud failid, veebitekstid ja testi esseeküsimuste vastused.

StrikePlagiarismi Moodle’i plugina kasutamiseks piisab, kui te olete Moodle’i kursusel õppejõu rollis ning seadistate ülesande, foorumi, õpikoja ja testi sätetes StrikePlagiarism.com plugina osas StrikePlagiarismi kasutamise: 

Strike

Teil on võimalik valida plugina sätete osas enda jaoks sobivad seaded. StrikePlagiarismi sarnasuskoefitsienti ja sarnasusraportit saate näidata ka õppijatele. 

NB! Esitatud töö juures kuvatakse praegu kaks sarnasuskoefitsienti. SC1 näitab väiksemate tekstifragmentide ja SC2 suuremate tekstifragmentide kattuvuse protsenti.

Kui te kasutate Moodle’i kursusel vähemalt ühes ülesandes, foorumis, õpikojas või testis StrikePlagiarismi pluginat, siis on kursuse seadistuste plokis StrikePlagiarism.com osas näha, millistes kursuse tegevustes on StrikePlagiarism kasutusel ning saate minna vastavate vahendite kaudu StrikePlagiarismi kontrollimisele läinud tööde raporteid vaatama.

Abi

Moodle’i StrikePlagiarismi plugina tehniliste küsimuste ja/või probleemidega seoses palume pöörduda eope@ut.ee.

Kui vajate abi raporti tõlgendamisel ja/või üliõpilaste nõustamisel akadeemilise väljendusoskuse arendamisel, siis palume pöörduda AVOKisse (djuddah.leijen@ut.ee).