Juhendid e-õppe kasutamiseks

Rühmatööks sobivad tegevused Moodle’is

Moodle’is saab rühmatööks kasutada järgmisi tegevusi:  

 • foorum – loote foorumi (asünkroonseks suhtlemiseks, rühmatöö esitamiseks) ja määrate sellele sobiva rühmarežiimi
 • viki – loote viki ja määrate sellele sobiva rühmarežiimi (iga rühma liige saab toimetada vaid enda rühma faile)
 • jututuba – sünkroonseks suhtlemiseks
 • moistekaart – igale rühmale tuleb luua eraldi moistekaart
 • rühmade valimine – loote esmalt kursusele tühjad rühmad ja lasete õppijatel ise sobiva rühmaga liituda
 • ulesanne – üks rühmaliikmetest (või ka kõik) esitab rühmatöö ja kõiki rühmaliikmeid hinnatakse erinevalt või korraga (sama hindega) 
 • BBB (BigBlueButton) – määrate BBBs kõik õppijad esitleja rolli, kes saavad siis jagada videot, audiot, slaide, arvutiekraani, kasutada jututuba, valget tahvlit ja kusitlust 
 • MS Teams – tellite Microsofti liidestuse ja loote töörühma, kus saab pidada vestlusi, videokonverentse ning luua ja hallata faile  
 • vastastikhindamine – Moodle’i tegevus rühmatöös rühmakaaslaste panuse hindamiseks
 • veebitahvel – vahend, mis võimaldab luua ja läbi viia koostööülesandeid. Õppejõud lisab veebitahvlile veerud, kuhu õppijad postitavad teksti, lingi, pildi või YouTube’i video näol oma kaastööd. Õppijad ei näe, kes on mida veebitahvlile postitanud. Õppejõud saab lubada postituste hindamise kas õppejõudude, õppija või mõlemate poolt. 

Näide

 1. Teie kursusel toimuvad seminarid, mille rühmadesse registreeruvad õppijad ÕISis. E-kursusel soovite kasutada kahte rühmatööd.
 2. Esimene neist toimuks neljastes rühmades, mille raames peaksid üliõpilased teile e-kursusel esitama rühmana kokkuvõtte ja teie soovite tervet rühma tervikuna hinnata. Rühmad üksteise esitatud töid näha ei tohiks.
 3. Teine rühmatöö peaks toimuma samades neljastes rühmades veebipõhise seminarina, mille raames valib iga rühma endale ise teema ja milles osalemist soovite hinnata iga õppija puhul eraldi ning pärast rühmatöö lõppu soovite, et rühmad saaksid üksteise kokkuvõtteid vaadata ja kommenteerida.

Lahendused:

1. Kui õppijad on registreerunud ÕISis rühmadesse, kantakse ÕISi kaudu koos õppijatega e-kursusele üle ka rühmad.

 • Et hindetabelis oleks mugav õppijaid rühmade kaupa filtreerida, seadistage e-kursus rühmarežiimi: seadistuste plokk – Muuda sätteid – Rühmarežiim on nähtavad või eraldatud rühmad – Sunni rühmarežiim puudub, Rühmitamine puudub.
 • Looge käsitsi või automaatselt tühjad rühmad: Seadistused – Kasutajad – Rühmad – Loo rühmad automaatselt ning määrake sobivad seaded. Tühjade rühmade loomiseks tuleb rühmaliikmete jaotamise seadeks määrata – Ära lisa õppijaid
 • Lisate kursusele tegevuse Rühma valimine, määrate õppijate arvu rühmades – vasakus menüüs Rühmade suuruste määramine.
 • Et eristada kursusel kahte erinevat rühmasüsteemi (seminarirühmad ja rühmatööde rühmad), loote rühmatööde rühmadest rühmituse. Rühmituste loomiseks minge rühmade loomise lehele (Seadistused – Kasutajad – Rühmad), klikkige rippmenüüs Rühmitused, nupul Loo rühmitus. Rühmitusse kuuluvate rühmade määramiseks klikkige rühmituse rea lõpus olevat inimestega nupukest.

2. Lisage kursusele tegevusena ulesanne.

 • Määrake selle rühmaseadetes Õppijad esitavad rühmades – Jah ja Õppijate rühmade rühmitus – valige rühmatööde rühmadest moodustatud rühmitus. 
 • Et esitatud ülesandeid oleks mugav rühmade kaudu filtreerida, määrate rühmarežiim ka mooduli üldistes seadetes: Rühmarežiim – eraldatud või nähtavad rühmad; Rühmitamine – valige rühmatööde rühmadest moodustatud rühmitus.

3. Teise rühmatöö jaoks on rühmad juba loodud ja õppijad on samuti rühmades. 

 • Selleks rühmatööks sobib eraldatud rühmade režiimis foorum, kus õppijad saavad teiste rühmade eest varjatult arutada ning kokkuvõtte koostada ja teie nende foorumipostitusi hinnata. Määrake foorumi seadetes foorum hinnatavaks ning seadistage rühmareziimi: Rühmarežiim – eraldatud või nähtavad rühmad; Rühmitamine – valige rühmatööde rühmadest moodustatud rühmitus.
 • Teemade valimiseks sobib näiteks viki, mis POLE rühmarežiimis ja mis sisaldab tabelit teemade nimetuste jaoks, mille järele saavad õppijad ise enda rühma või rühmaliikmete nimed kirjutada.
 • Et rühmatööde kokkuvõtted oleksid nähtavad ja kommenteeritavad teistele rühmadele, loote veel ühe foorumi, mis POLE rühmarežiimis ja palute iga rühma esindajal kokkuvõtte sinna esitada. Kuna rühmatöös osalemist hindasite eelmise foorumi kaudu, pole antud foorum hinnatavaks seadistatud.
NB! Kui soovite, et vastavat tegevust näeksid ja saaksid kasutada vaid kindlas rühmituses olevad õppijad, peaks tegevuse seadetes lisaks rühmitusele olema märgitud linnukesega ka seade Nähtav ainult rühmaliikmetele.