Juhendid e-õppe kasutamiseks

LimeSurvey

Pilt

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks.

LimeSurvey veebiaadress: https://survey.ut.ee

Kontakt ja abi

Probleemide ja küsimuste korral või kui soovite individuaalset juhendamist, võtke ühendust oma valdkonna õppedisaineriga (vt https://ut.ee/et/opetamisoskuste-konsultandid-oppedisainerid) või kirjutage aadressil eope@ut.ee.