Juhendid e-õppe kasutamiseks

4. Küsimuste lisamine testi

Küsimuste lisamiseks testi:

  • klõpsake avalehel testi nimel
  • seejärel klõpsake plokis Seadistused – Testi haldamine – Muuda testi 
  • klõpsake lingil Lisa 
NB! Kui soovite, et küsimuste järjekord testis oleks juhuslik, märkige linnukesega Muuda küsimuste järjekorda.

test-lisa_kysimusi_01.png

Kui soovite, et testi läheksid kindlad küsimused, klõpsake menüüs küsimustepangast. Valige rippmenüüst kategooria ja sealt küsimused, mida soovite testi lisada ja klõpsake kas pluss-nupul iga küsimuse ees (küsimuste ühekaupa lisamiseks) või lehe lõpus nupul Lisa valitud küsimused testi (kõigi linnukesega märgitud küsimuste korraga lisamiseks).

Kui soovite, et testi läheks teatud hulk juhuslikke küsimusi erinevatest (alam)kategooriatest, valige rippmenüüst juhuslik küsimus.  Valige vastav (alam)kategooria ning määrake juhuslike küsimuste arv ja klõpsake nupul Lisa juhuküsimus.

Samuti on võimalik muuta iga küsimuse eest saadavat hinnet, paigutada küsimusi erinevatele lehtedele, muuta nende järjekorda, kustutada jne.

test-lisa_kysimusi2_02.png

Et lisada lehe piiri pärast konkreetset küsimust, klõpsake kahe noolega nupul küsimuste vahel. Küsimuste järjestamiseks üle mitme lehel klõpsake nupul Muuda lehtedeks jaotust ja valige soovitud küsimuste arv lehe kohta.

Te saate määrata ka terve testi lõpptulemuse (Maksimumpunktid). Kui näiteks üksikute küsimuste punktide summa on 10, kuid te soovite, et test annaks 20% kursuse lõpphinde 100st punktist, võite testi maksimumhindeks panna 20. Sel juhul arvutatakse testi tulemus vastavalt ümber.

Juhul, kui te ei soovi harjutustesti punkte hindetabelisse, siis seadistage testi maksimumpunktideks 0. Hindetabelisse sel juhul hindetulpa ei teki, kuid õppija näeb oma testi tulemusi harjutustesti alt. Õppejõud saab testi seadete läbivaatusevalikutes määrata, mida õppijale näidatakse (soorituskatset, vastuste õigsust, punkte, tagasisidet jm).

NB! Vaikimisi on maksimaalne hinne 10, kuid see võiks olla sama, mis küsimuste eest saadavate punktide summa.

Testi lisatud küsimusi on võimalik ristile klõpsates testist eemaldada või hammasrattast toimetada.

NB! Testi saate küsimusi lisada või neid sealt kustutada seni, kuni keegi pole testi kordagi sooritanud. Väiksemaid parandusi küsimuste sõnastuses saate teha pidevalt. 

Kui selgub, et testi on juba sooritatud, kuid seal on vaja teha suuremaid muudatusi (nt asendada mõni küsimus uuega), peate tegema soovitud küsimustest uue testi või senised õppijate katsed tühistama.

Kui valite vasakmenüüst testi eelvaate, saate testi ise läbi proovida. Eelvaates on mugav minna ka konkreetset küsimust muutma.