Juhendid e-õppe kasutamiseks

Kodutööde esitamine Moodle’is (tegevused)

Kodutööde tähtajad

Kui kodutöödele (nt testid, ülesanded) on seatud vastava tegevuse juures tähtaeg, siis lisatakse see tähtaeg Moodle’i kursuse kalendrisse ning õppijale saadetakse üks päev enne tähtaega e-postiga meeldetuletus. Seega kui te soovite, et õppijad saaksid e-postiga tähtaja meeldetuletuse ning näeksid ulesannet oma koondkalendris, siis kasutage tegevuste juures tähtaegade seadmist.

Kui tähtaja lisamine pole võimalik (nt soovite õppijatele anda rohkem paidlikkust või on erinevatel õpperühmadel erinevad tähtajad ja seadistamine on keerukas), siis on soovitatav tähtajad lisada Moodle’i kursuse avalehele vastava perioodi või teema õpijuhisesse. NB! Palun ärge jagage õppijatele tähtaegu ainult suuliselt auditoorses loengus või sissejuhatava videoloengu käigus. 

Millist tegevust kodutööde jaoks kasutada?

Kodutööde esitamiseks on mugav kasutada selliseid Moodle’i tegevusi, mille juures on võimalik õppija tööd otse vastava tegevuse juures hinnata. Sellisel juhul kantakse sisestatud hinded otse Moodle’i hindetabelisse. Hinnatavateks seadistatud tegevuste jaoks tekivad hindetabelisse tulbad automaatselt.

NB! Kui olete tegevusele määranud hinde tüübi, maksimumpunktid või sõnalise skaala ja kasvõi ühte õppijat hinnanud, siis selle tegevuse seadetes te hinde tüüpi ning sõnalist skaalat enam muuta ei saa.

E-kursusele kodutööde jaoks sobivate tegevuste valimise eel tuleks mõelda:

  1. Millised on hinnatavad kodutööd tervel kursusel (e-õppes ja auditoorses õppes)?
  2. Kas töö tehakse individuaalselt või rühmas?
  3. Kes hindab (õppejõud, õppijad, arvuti)?
  4. Kas teised õppijad võivad näha või peavad nägema teiste esitatud töid?
  5. Kas õppijad peavad saama teiste töid kommenteerida?
  6. Millise skaala alusel kodutööd hinnatakse?

Abimees Moodle’is kodutööde vahendi valimiseks

Auditoorselt tehtavat või Moodle’is mittehinnatava tegevuse kaudu (nt viki, moistekaart) sooritatud tööd on mugav hinnata ülesande kaudu. 
NB! Kui olete tulemused sisestanud käsitsi otse hindetabelisse, pannakse need tegevuse enda tulemuste lehel lukku (nt ülesande või foorumi enda kaudu te seda hinnet enam muuta ei saa). Hinde lahti lukustamiseks klikkige hindajaraportis esmalt nuppu Luba muutmine, seejärel vastava hindelahtri juures toimetamise nuppu (hammasratast) ja eemaldage seade Kirjuta hinne üle  juurest linnuke.

Kodutööde jaotamine Moodle’is

Kui teil on vaja, et õppijad peaksid ise endale kodutöö valima (näiteks referaadi teema või retsenseeritava kursusekaaslase töö), on mugav kasutada vikit.

Samuti võib kasutada ka kusitlust, kus küsimusena esitatakse juhised ning valikvastustena valitavad teemad vm. Te saate määrata, mitu õppijat saab ühte teemat valida.

Veel saab luua nt paaris- või rühmatöö jaoks rühmad, kus rühmade kirjeldustena on vastava ülesande kirjeldused. Nii saavad õppijad rühma valimise tegevuse kaudu vastavalt ülesandele sobiva rühma valida. Kui nüüd luua kursusele foorum või viki ja panna see rühmarežiimi, on ühtlasi paaridel-rühmadel vahend üksteisega suhtlemiseks ning töö koostamiseks.

Tegevuste tutvustused leiate parempoolsest menüüst.