Juhendid e-õppe kasutamiseks

HotPotatoes test

Moodlesse saab importida HotPotatoes programmiga loodud testi. Kui test sisaldab ka pilte, on kaks varianti, et Moodle’is pilte näidataks:

  1. Eksportida test HotPotatoes programmis SCORM-paketiks ja tegevusena SCORM-sisupakett e-kursusele lisada.
  2. Esmalt tõsta kõik pildifailid e-kursuse failide alla (nt teha selleks sinna eraldi kaust), lisada HotPotatoes programmis pildid Moodle’isse viidates (pildi veebiaadressi saate Moodle’is pildifailil paremat hiirenuppu klõpsates ja Copy link address valides), salvestada test veebilehena ja lisada e-kursusele tegevusena HotPotatoes test.
HotPotatoes testi loomise juhised: http://hotpotatoes.weebly.com/juhendid.html 

HotPotatoes programmi abil on võimalik luua viit erinevat tüüpi harjutusi ja teste:

  1. lünktekst (JCloze);
  2. vastavusharjutus (JMatch);
  3. segatud sõnadega lause harjutus (JMix);
  4. mitmikvalikuga või lühivastusega harjutus (JQuiZ);
  5. ristsõna (JCross).

HotPotatoes test võib olla hinnatav, mille tulemused lähevad automaatselt ka hindetabelisse.

Vt 15 tüüpilist viga, mida HotPotatoes testi loomisel tehakse (inglise keeles): http://www.ewbooks.info/hotpot/15-common-mistakes