Juhendid e-õppe kasutamiseks

Sõnumid

Sõnumid on mõeldud privaatsete teadete vahetamiseks ja neid on võimalik saata mitte ainult ühe kursuse raames, vaid kõigile Moodle’i keskkonnas olevatele inimestele. Sõnumite ploki saab iga kasutaja avada ja sulgeda Moodle’i ülaribal olevast jutumulli-nupust.

Sõnumid

SõnumSõnumi saatmiseks:

  • sisestage sõnumiploki otsingulahtrisse inimese nimi ja klõpsake klaviatuuril Enter
  • klõpsake inimese nimel 
  • sisestage sõnumi tekst sõnumiploki allosas olevasse tekstilahtrisse
  • klõpsake sõnumi edastamiseks tekstilahtri kõrval paberlennuki-nuppu

Sõnumit saate saata ka klõpsates suvalisel lehel kasutaja nimel või fotol ja seejärel jutumulli-nupul.

Sõnum

Teile saadetud sõnumite avamiseks:

  • klõpsake sõnumite plokis jutumulli-nupul Sõnum
  • näete teile saadetud sõnumit
  • klõpsates sõnumil saate sellele vastata

Sõnum

Kord juba kontaktide nimekirja lisatud inimesele sõnumi saatmiseks ei tule teda enam uuesti otsida, vaid saab kohe sõnumi saata, klõpsates tema nimel kontaktide nimekirjas. 

Oma sõnumite üldseadete määramine toimub Enda nimi – Eelistused –  Sõnumieelistused. Sealt saate määrata, kuidas toimub teie teadete edastamine.

Õppejõul on võimalik saata oma kursusel ka korraga kõigile (või osale) õppijatele ühissõnumit.

Ühissõnumi saatmiseks:

  • klõpsake kursusel plokis Inimesed – Osalejad
  • märgistage adressaadid (nt nupp Vali kõik nimekirja lõpus või avades kõigi osalejate nimekirja ja märkides ära sealt soovitud kasutajad)
  • valige Märgitud kasutajatega … – Saada sõnum