Juhendid e-õppe kasutamiseks

Vastuste haldamine

Küsimustike nimekirjas kuvatakse iga küsimustiku juures laekunud vastuste arve. 

Pilt

Kirjeldava statistika vaatamiseks:

 • klõpsake küsimustike nimekirjas küsimustiku real tulpdiagrammiga nuppu Statistika – avaneb leht, kus näidatakse kõigi küsimuste (mille kohta on võimalik) tulpdiagramme (kui küsimustiku seadete lehel pole määratud teist diagrammitüüpi),
 • laiendatud statistika vaatamiseks on lehe paremas ülanurgas nupp Eksperdi vaade.

Vastuste ja statistika vaatamine küsimustiku seest

Kui klõpsata küsimustike nimekirjas küsimustiku nimel, siis vasakul küsimustiku menüüs on Vastused ja Statistika. 

Pilt

 • Lehel Kokkuvõte näete, palju on küsimustikule kokku vastatud, palju on lõpetatud ja palju poolikuid vastuseid.
 • Kuva vastused lehel näete tabelina vastuste üldinfot, sealhulgas seda, kas küsimustik on lõpetatud ja millal.
 • Lehel Andmesisestus saate ise küsimustikule vastata.
 • Statistika lehel saab valida üldised ja vastuste filtrid, väljundformaadi ning väljundi valikuvõimalused. Klõpsates nupul Vaata statitikat kuvatakse lisaks diagrammidele valitud küsimuste vastuste arvud ning protsendid. LimeSurvey pakub ainult küsimuste kaupa kirjeldavat statistikat. Kui on vaja midagi enamat, siis peab vastused eksportima sobivasse andmetöötlusprogrammi (Ekspordi).

Pilt

 • Ajastustega statistika lehel näete, kui palju aega (sekundites) igal vastajsl igale küsimusele vastamiseks aega kulus.
 • Lehel Ekspordi saate vastused sobivas failiformaadis enda arvutisse salvestada.

Vastuste eksportimiseks:

 • klõpsake küsimustike nimekirjas küsimustiku nimel
 • klõpsake vasakpoolses menüüs lingil Vastused
 • valige sealt Eksport – Ekspordi vastused

Kogutud failide allalaadimine

 • klõpsake vasakpoolses menüüs lingil Vastused
 • valige rohkemate vastuste kuvamiseks lehel filtrist suurem arv
 • märkige eksporditavad failide vastused korraga tabeli päises olevast linnukesest
 • nupust Valitud vastus(ed)… valige Lae faildi alla (NB! Tõlkes on trükiviga)
 • avage arvutis kokkupakitud .zip fail