Juhendid e-õppe kasutamiseks

Kursuse lõpetamine Moodle’is

Pärast kursuse toimumist tuleb kursus tühjendada õppijatest ja õppetöö jälgedest. Tühjendamise käigus eemaldatakse e-kursuselt sinna varem lisatud õppijad, ÕISi kaudu lisatud rühmad, kõigi osaliste foorumipostitused, üliõpilaste esitatud kodutööd ning testide sooritused, tühjendatakse hindetabel kõigist tulemustest.

Vt videot kursuse arhiveerimise ja tühjendamise kohta: https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4548dade-f093-4a70-bc0d-ad8e0053b162
Kursuse tühjendamise käigus eemaldatakse e-kursuselt õppijad, kes on sinna lisatud ÕISi kaudu või iseregistreerumisega. Õppejõu poolt käsitsi lisatud õppijad tuleb kursuselt ka käsitsi kustutada: plokk SeadistusedKasutajad – Registreeritud kasutajad – rist viimases tulbas.

Automaatselt ei saa te tühjendada järgmisi tegevusi (soovi korral peate tegema seda käsitsi): veebitahvlid, vikilehtede sisu. Vaikimisi seadetega ei kustutata BBB sündmusi ja salvestusi ning vikilehti. Kui soovite neid kustutada, siis muutke vastavaid tühjendamise seadeid.

Tühjendatud kursus on valmis uute õppijate lisamiseks. Kursuse tühjendamise järel jäävad kursusele alles kõik õppejõu lisatud vahendid ja tegevused (õppematerjalid, testid, foorumid, ülesanded jm). Kui soovite näiteks hindetabelit või mõned foorumisse saadetud kirjad alles hoida, on mõistlik need just nüüd endale ära salvestada. Hindetabeli salvestamiseks avage hindetabel ning sealt Eksport – teile sobiv formaat. Foorumisse saadetud kirjad peaksite ühekaupa näiteks Wordi dokumenti kopeerima või arutelude kaupa eksportima. Ülesandevahendi kaudu esitatud tööd saate samuti mugavalt kokku koguda ja eksportida.

NB! Arvestage sellega, et kursuse tühjendamise käigus kustutatud andmeid pole enam võimalik taastada.  Enne tühjendamist arhiveerige vajaduse korral endale vajalik info (nt enda foorumipostitused, üliõpilaste tagasiside, ulesannete vastused, mille suhtes teil on üliõpilastega kokkulepe, et tohite neid kasutada näidistena järgmise õpperühma jaoks). Kasutage üliõpilaste isikuandmeid vaid õpetamisega seotud eesmärkidel ja kustutage need semestri lõpus ka oma arvutist.

Kursuse tühjendamiseks:

  • klõpsake kursusel seadistuste plokis Tühjenda kursus
  • kõik vajalikud seaded on juba vaikimisi paigas – teil tuleb tühjendamine vaid lõpuni läbi teha

Muutke ära ka kursuse võti (kui te võtit üldse kasutate): Seadistused – Kasutajad – Registreerimise meetodid – Iseregistreerumine (Õppija) – Registreerumise võti.

NB! Kursust tühjendades katkestatakse seos e-kursuse ja ÕISi vahel. Seega peate järgmisel toimumiskorral looma uue ainekava ning Moodle’i e-kursuse vahele seose uuesti.