Juhendid e-õppe kasutamiseks

1. Testipõhja loomine ja seadistamine

Testi lisamiseks kursuse avalehele:

 • lülituge muutmirežiimi ja klõpsake sobiva mooduli all  + Lisa vahend või tegevus
 • valige loetelust Test ja lisage see
 • pange testile nimi ja kirjutage soovi korral sissejuhatuse lahtrisse nt õpiväljundid, mille saavutamist selle testiga mõõdetakse
 • kui soovite, et see kuvatakse testi nime all kursuse avalehel, tehke linnuke Näita kirjeldust kursuse avalehel märkeruutu
 • pange paika testi üldseaded

Ajastamine

 • Ava test/sulge test – testi avanemise ja sulgumise kuupäevad ning kellaajad (NB! Tehke eelnevalt linnuke märkeruutu Luba). Kui jätate avanemise ning sulgumise aja määramata, on test õppijatele alati avatud.
 • Ajapiirang – testi sooritamise/katse kestus alates testi avamisest. Kui ajapiirangut pole, võib sooritada seda testi ükskõik kui kaua. 
 • Kui aeg saab otsa – valige, kas

  • Avatud katse salvestatakse automaatselt
  • On olemas ajapikenduse periood, mille jooksul saab avatud katse esitada, kuid ei saa enam küsimustele vastata
  • Õppija peab vastused esitama enne ajapiirangu lõppu, muidu jääb katse sooritamata
 • Ajapikenduse periood – määrake periood, mille jooksul on võimalik katset esitada pärast ajapiirangu lõppu.

Hindamine

Hinde kategooria valimiseks peavad olema kategooriad/kaustad eelnevalt kursuse hindetabelis loodud. Kategooriat luua ja testi sinna paigutada saate ka hiljem.

Lävend – punktisumma, millest alates näidatakse hindetabelis tulemust roheliselt.

Määrake, mitu korda iga õppija saab testi sooritada (Testisoorituskatseid lubatud) ja milline tulemus läheb mitme katse korral hindetabelisse (Koondhinne).

Küsimuste paigutamine 

Selles sektsioonis tuleb määrata küsimuste esialgne paigutus. Ka seda saab hiljem muuta.

 • Küsimuste arv lehel – kui test on pikk ja koosneb paljudest küsimustest, on vahel otstarbekas jaotada küsimused eraldi lehtedele.
 • Küsimustele vastamise järjekord – valige, kas õppija saab liikuda vastates vaid etteantud järjekorras või saab tagasi pöörduda eelmiste küsimuste (eelmiste lehtede) juurde.

Küsimuste toimimine 

Selles sektsioonis saab

 • valida, kas muuta vastuste järjekorda küsimuste sees, kus see on võimalik (nt valikvastused, vastavusse seadmine).
 • määrata, kuidas küsimused käituvad – millal õppijat hinnatakse ja millal ta näeb tagasisidet – kas iga küsimuse vastamise järel või pärast terve testi esitamist. Valikuteks on: kohanduv režiim, kohanduv režiim (trahvideta), viivitusega tagasiside, viivitusega tagasiside enesehinnanguga, kohene tagasiside, kohene tagasiside enesehinnanguga, interaktiivne mitme katsega, käsitsi hinnatav. Nt kohanduv režiim lubab õppijal valesti vastamise korral kohe uuesti vastata (iga küsimuse järel on nupp vastuse esitamiseks). Sel juhul oleks mõistlik iga küsimuse seadete lehel määrata trahv iga vale katse korral.
 • määrata, kas iga katse põhineb eelmisel või mitte. Kui põhineb ja testi on lubatud sooritada mitu korda, arvestab iga uus katse ka eelnevate katsete tulemusi. 

Läbivaatusevalikute sektsioon

Siin saab määrata täpsemalt, kuidas ja millal näeb õppija tagasisidet terve testi kohta.  

 • Testi sooritamise ajal – kui katse on veel avatud; 
 • Kohe peale testi esitamist – u 2 minutit pärast katse sooritamist; 
 • Hiljem, kui test on veel avatud – kui test on kuupäevaliselt ja kellaajaliselt veel kättesaadav;
 • Pärast testi sulgemist – kui test ei ole enam sooritamiseks kättesaadav.

Seega saab siin määrata, millist informatsiooni õppija testi eri etappidel näeb. 

 • Testisoorituskatse – kas õppija näeb üldse enda katset.
 • Kas on õige – näidatakse vastavate värviliste esiletõstmistega ja ka sõnaliselt, kas õppija vastus on  „Õige”, „Osaliselt õige”  või „Vale”.  
 • Punktid –  õppijale kuvatakse nii küsimuse vastuse numbriline väärtus kui ka kogu testi punktisumma. NB! Kui punktide näitamine pole linnukesega märgitud, siis sellel ajal ei näe õppija enda tulemust ka hindetabelis.
 • Konkreetne tagasiside – tagasiside, mis sõltub nii küsimuse tüübist kui ka konkreetse õppija vastusest.  Õppejõud lisab selle sooritatud testi läbivaatamisel.
 • Üldine tagasiside – tagasiside, mis tehakse nähtavaks õppijale pärast igale küsimusele vastamist konkreetse küsimuse kohta. Erinevalt spetsiifilisest tagasisidest kuvatakse kõigile õppijatele ühesuguse tekstiga tagasiside. Selles tagasisides saab õppejõud näidata õppijatele täiesti õigeid vastuseid, aga ka nt anda linke lisainfoks, juhuks, kui õppija vastamisel hätta jäi. See tagasiside on lisatud õppejõu poolt juba testi küsimuste koostamisel.
 • Õige vastus – kaaluge, ehk ei tasuks kohe pärast testi või juba testi sooritamise ajal õppijale õiget vastust näidata. Kui tegu on arvestusliku testiga, on mõistlik õigeid vastuseid näidata alles pärast testi sulgemist (st kui kõik on testi sooritanud).
 • Koondtagasiside – tagasiside, mida näidatakse õppijale katse lõpus (protsendid ja/või sõnaline tagasiside terve katse kohta). Õppejõud saab selle sisestada testi üldistes seadetes.

Välimuse sektsioon

Siin saab määrata, kas näidatakse õppija pilti, plokke ja tulemustes komakohti.

Testi lisapiirangute sektsioon

Saab lisada salasõna ja võrguaadressi nõude, samuti saab määrata katsetevahelist aega (viiteaeg). Viiteajal on test õppijale suletud ning ta peaks valmistuma testi järgmiseks katseks.

Testi turvalises aknas avamine eeldab õppija arvutilt JavaScripti, samuti avaneb selline test navigeerimisnuppudeta täisekraani katvas hüpikaknas. Turvaline testiaken rakendusega Safe Exam Browser nõuab õppejõult vastava rakenduse installeerimist enda arvutisse, seadistamist ning seadistuse lisamist kursusele, mille salvestamisel ja avamisel saavad õppijad peale Safe Exam Browser’i installeerimist oma arvutisse käivitada õppejõu poolt määratud tingimustel (nt ei tööta osa klaviatuuri klahve, parem hiirenupp, ei käivitu teised programmid jne). Vt lähemalt http://www.safeexambrowser.org/about_overview_en.html

Koondtagasiside

Koondtagasiside võimaldab pärast testi sooritamist näidata õppijale kommentaare vastavalt tema testi tulemusele. Õppejõud saab ise otsustada, milliste tulemuste kaupa (hinde piirväärtused) ja millist tagasisidet antakse. Näiteks võidakse tulemusega vahemikus 80% – 100% testi sooritanud õppijatele näidata kommentaari “Suurepärane!”, 60% – 79% saanutele “Väga hea!” ning alla 60% saanutele “Te peaksite veel õppima!”. Oluline on meeles pidada, et hinde piirväärtusena tuleb sisestada nii number kui protsendimärk (nt 51%) ja tagasiside tekst käib kahe järjestikuse piirväärtuse vahemiku kohta.

Mooduli üldsätted

Need seaded on vajalikud juhul, kui teste sooritatakse sõltuvalt rühmakuuluvusest (rühmad ja rühmitused on enne loodud: seadistuste plokk – kasutajad – rühmad – rühmitused). Samuti saab seal määrata, kas test on õppijatele kursuse avalehel nähtav või kas testi saab sooritada vaid kindlatest arvutitest.

Ligipääsu piiramine

Need seaded lubavad määrata veelgi rangemad ligipääsu reeglid (õppija ei näe ka testi kirjeldust).

 • Ajaline ligipääsu piiramine võimaldab ette anda täpse aja, mil antud tegevus on õppijatele nähtav. Aja märkimiseks tuleb märkida linnukesega ‘Luba’. Täpse aja võib ette anda ainult avanemiseks või sulgemiseks või ka mõlemaks. Kui ajaline piirang on märkimata, on antud tegevus alati õppijatele nähtav.
 • Hinde tingimus määrab juurdepääsu tegevusele vastavalt seni kursusel saadud tulemusele. Näiteks võib määrata, et antud test avaneb alles siis, kui õppija on saanud mingi eelneva testi või ülesande eest teatud protsendi maksimaalsest tulemusest.

ligipaasu_piirang.png

Pärast salvestamist on testipõhi loodud ja järgneb küsimuste koostamine ja/või lisamine testi.

Teade testi esitamise kohta

Kui õppejõud soovib, et testi esitamise kohta tuleb talle teade (nt esseeküsimustega testi puhul), siis peab ta selle testi õigustes lisama seadele Saada teade, kui test on esitatud õppejõu rolli: klõpsake testi nimel – testi seadistuste plokis link Õigused

Testi teade