Juhendid e-õppe kasutamiseks

Suhtlemine Moodle’is

Suhtlemine on e-kursuse üks olulisemaid tegevusi, mis aitab leevendada üksijäetuse tunnet, kindlustab, et vajalik info jõuab õigel ajal õigete inimesteni, aitab luua toimivat õpikogukonda.

Suhtlemine e-kursusel võib olla sünkroonne (reaalajas toimuv) või asünkroonne (ajalise viivitusega). Reaalajas suhtlemiseks peaksid osapooled kokkulepitud ajal sama vahendit kasutama. See võimaldab küll vahetut kontakti ja kiiret infovahetust, kuid seab ajalised ja tehnilised piirangud.

Tegevuste tutvustused leiate parempoolsest menüüst.