Juhendid e-õppe kasutamiseks

Kursuse põhja loomine/tellimine

1. Tühja e-kursuse põhja loomine ÕISis

Õppejõud saavad ÕISis registreeritud õppeainete jaoks tühje Moodle’i  kursuse põhju luua ise ÕISis vastava õppeaine ainekava juurest. Eraldi kursuse põhju saab luua sama aine päevaõppe, sessioonõppe, eestikeelsete ja ingliskeelsete kursuste ning täiendusõppeprogrammi jaoks.

NB! Moodle’isse e-kursuse tühja põhja ÕISist loomise eelduseks on see, et vastava õppeaine ainekava on ÕISis märgitud põim- või veebiõppeks. 

Põimõpe – osa õppest toimub veebis, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid loenguid, seminare või praktikume.

Veebiõpe – kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.

Ainekava õppevormi muutmiseks:

  • avage ÕISis ainekava ja klõpsake nupul Muuda ainekava põhiandmeid
  • valige tunnuse Õppevorm rippmenüüst Põimõpe või Veebiõpe

Moodle’isse e-kursuse põhja loomiseks ÕISist:

  • klõpsake ÕISis ainekava juures nupul Halda Moodle’i seoseid 
  • avanevas aknas Seosed Moodle’iga klõpsake nupul Loo uus Moodle’i kursus

pilt

pilt

Kursuse põhja loomise järel tekib automaatselt seos vastava ÕISi ainekava ja Moodle’i kursuse vahel ning Moodle’i kursuse lühinimi kuvatakse vastaval real.

pilt

2. Loodava kursuse nimetamine ja kursuse lühinimi

Moodle’is saab e-kursuse nimeks päevaõppe ja täiendusõppe kursuste puhul ÕISi ainekavas märgitud õppeaine nimetus (lühinimeks pannakse ainekood) ning sessioonõppe kursuste puhul lisatakse kursuse nimele märge SÕ (lühinimeks pannakse ainekood_SO). Kui õppeaine toimumise keeleks ning ainekava keeleks on ÕISi ainekavas märgitud inglise keel (ainekava tunnus laiendiga _Eng), siis luuakse Moodle´is kursuse põhi ingliskeelse nimega ning kursuse lühinimeks pannakse ainekood_Eng. Lühinime on vaja ÕISis ainekava ja juba olemas oleva e-kursuse vahel seose loomiseks. Enda e-kursuse lühinime näete kursuse nime all:

pilt

3. Loodava kursuse paigutamine ja andmete lisamine

Loodav kursus paigutatakse Moodle’is õppeaine ainekoodi järgi vastava teaduskonna kategooria all olevasse instituudi alamkategooriasse.

Õppeaine sisu lühikirjeldus

ÕISi ainekava juures olev õppeaine sisu lühikirjeldus lisatakse Moodle’is kursuse kokkuvõtteks (SeadistusedKursuse administreerimine – Muuda sätteid – Kursuse kokkuvõte), mis kuvatakse Moodle’i e-kursuste nimekirjas kursuse infoikoonil klikkides.

Ainekava info

Kui ÕISi ainekava juurest luuakse Moodle’is uus kursuse põhi, siis lisatakse kursuse põhja loomise hetkel ÕISist e-kursusele kursuse ainekava info link vastavale PDF-failile, mis avaneb uues aknas. Ainekava info lingi nimetus on kujul: Ainekava info Ainekood (16/17 S Stats). Kui ÕISis on ainekava keeleks inglise vm võõrkeel, siis e-kursusel on ainekava info lingi nimetus inglise keeles: Curriculum info (16/17 K Stats). E-kursusel saab lingi nimetust vajadusel käsitsi muuta või lingi kuvamist peita.

Kui olemasolevate e-kursuste puhul luuakse ainele ÕISis uus ainekava ning seos selle ainekava ja e-kursuse vahel, siis Värskenda andmeid Moodle’is nupul klõpsates lisatakse e-kursusele link ÕISi ainekava infole (link PDF-failile, mis avaneb uues aknas). Kui vastav link on varem olemas, siis uuendatakse lingi URLi (juhul, kui varem oli seal varasema toimumise ainekava info link). Kui sama e-kursuse puhul tehakse seos ka teise ÕISi ainekavaga, siis lisatakse e-kursusel esimese ainekava info lingi alla ka teise ainekava info link. E-kursusel saab lingi nimetust vajadusel käsitsi muuta või lingi kuvamist peita.

4. Kursuse andmete värskendamine Moodle’is

Kui ÕISis muudetakse õppeaine nimetust, sisu lühikirjeldust ja/või ainega seotud õppejõude, siis saab Moodle’is oleva kursuse vastavaid andmeid ainekava juurest muuta, klikkides nupul Värskenda andmeid Moodle’is.

pilt

Seega Moodle’i kursuse nime muutmiseks tuleb muuta kõigepealt õppeaine nimetust ÕISis ning seejärel värskendada ÕISi ainekava juurest andmeid Moodle’is.

NB! Kui mingil põhjusel tekib vajadus muuta Moodle’i kursuse lühinime, siis tuleb pöörduda Moodle’i administraatori poole aadressil eope@ut.ee.

5. Kursuse koopia tegemine

Kui soovite teha koopiat varasemast Moodle’i kursusest, võtke ühendust e-posti aadressil eope@ut.ee, teatades loodava kursuse nime ja ainekoodi ning kursuse nime, millest soovite teha koopiat. Koopia tehakse vaid kursuse sisust ning õppijaid koos nende andmetega üle ei kanta.

6. Kursuse sisu importimine

Te saate enda olemasoleva e-kursuse sisu ise teisele e-kursusele ka importida. 

Sisu importimiseks teiselt e-kursuselt:

  • minge e-kursusele, kuhu soovite sisu importida
  • klõpsake seadistuste plokis Impordi
  • otsige nime või ainekoodi järgi üles e-kursus, mille sisu soovite importida
  • jätke alles kõik linnukesed varukoopia seadete lehel nende ette, mida soovite importida
  • järgmisel lehel märkige linnukesega vahendid või tegevused, mida soovite importida
NB! Sel moel saate importida enda ühelt kursuselt teisele ka üksikuid vahendeid ja tegevusi.