Juhendid e-õppe kasutamiseks

Tagasiside

Tagasiside on kusitluse loomise vahend õppijatelt tagasiside saamiseks, andmete kogumiseks vm. 

tagasiside.png

Tagasisidekusitluses saab kasutada 5 eri tüüpi küsimust, lisaks leheküljevahetust, vaherida ning robotilõksu. Lühivastusega küsimus on sobiv paarisõnalise vastuse jaoks. Numbriline vastus laseb vastuseks sisestada vaid numbri (pärast arvutatakse ka keskmine). Pika vastusega küsimus võimaldab vastajal sisestada ükskõik kui pika teksti (vastuse akent saab alumisest paremast nurgast suurendada ning vajadusel tekib kerimisriba). Valikvastused võivad olla rippmenüüna või märkeruutudena. Valikvastused (skaala) küsimuses järjestatakse vastusevariandid kasvavalt ning arvutatakse samuti keskmine tulemus. 

Tagasiside lisamiseks kursuse avalehele:

  • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast Tagasiside
  • sisestage küsimustikule nimi ning kirjeldus
  • määrake seaded

Tagasiside võib olla avatud vaid etteantud ajal, konfidentsiaalne või nimeline. Te saate määrata, kas õppija võib tagasisidekusitlust täita korduvalt ja kas ta tulemuste kokkuvõtet näeb. 

Küsimused võib koostada ise või kasutada mõnda olemasolevat malli. Koostatud küsimustikku saab salvestada privaatse mallina. 

TagasisideKüsimuste loomiseks:

  • avage Tagasiside
  • klõpsake lipikul Muuda küsimusi
  • valige rippmenüüst sobiv küsimusetüüp ja täitke see sisuga

Küsimuste muutmise lehel (lipik Muuda küsimusi) saab küsimusi juurde lisada, nende asukohta muuta (vasakus ülanurgas nelja noolega nupp alla ja üles liigutamiseks), küsimustiku sisu parandada (Muuda – Muuda küsimust), määrata küsimus kohustuslikuks või mittekohustuslikuks (Muuda – Määra kohustuslikuks või Määra mittekohustuslikuks) ning küsimust kustutada (prügikast).   

Tagasiside

Küsimuste lisamine mallist

Mallide lehel (lipik Mallid) saate valida enda küsimustiku osaks mõne olemasolevatest mallidest (nupp Kasuta malli) ja pärast seda vastavalt enda vajadustele muuta ning täiendada  (lipik Muuda küsimusi). 

Vastuste vaatamine

Vasakust menüüs on lingid Analüüs ja Vastused. Lehel Analüüs näidatakse teile kõigi hetkel olemasolevate vastuste kokkuvõtet: küsimuste kaupa laekunud vastuseid, numbriliste ja valikvastuste puhul ka keskmist tulemust ning vastuste jaotumist protsentides. Seda kokkuvõtet saab salvestada enda arvutisse Exceli failina. 

Lehel Vastused saab vaadata kõiki laekunud vastuseid eraldi (nii anonüümseid kui nimelisi).