Juhendid e-õppe kasutamiseks

Fail

Failina saab kursuse avalehele lisada kõikvõimalikkes erinevates formaatides faile. Failide avamiseks peab õppijal vastav tarkvara arvutis olemas olema.

Jälgige, et teie failinimedes poleks tühikuid ja eestipäraseid täpitähti (õ ä ö ü). Kui teie failid on ebasobivate nimedega, nimetage need enne Moodle’isse viimist lihtsalt ümber. 

Kui failid on on loodud ja salvestatud mõne kontoritarkvaraga (Word, PowerPoint vm) ning on mõeldud vaid vaatamiseks, mitte muutmiseks, salvestage need esmalt oma arvutis pdf-ks (kui õppematerjalis on pildid, tabelid, valemid, erisümbolid). Kontoritarkvaraga loodud vm spetsiifilises formaadis faile lisage e-kursusele vaid juhul, kuid õppijad peavad neid ise muutma.

Faili lisamiseks kursuse avalehele:

  • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast Fail
  • sisestage failile nimi (pealkiri) ning kirjeldus
  • valige lehe-nupust fail või lohistage see enda failihaldusprogrammist
  • kausta-nupust saate luua alamkaustasid

Faili lisamine

Arvestage sellega, st väljaspool Moodle’it loodud faile te Moodle’is edaspidi muuta ei saa. Muuta saate neid enda arvutis. Seejärel peate muudetud ja salvestatud faili uuesti kursusele lisama. Faili vahendiga kursuse avalehele lisatud faili reaalselt kursuse failide alla ei salvestata.

Kasulik on kursusel kasutatavad failid tõsta esmalt kursuse failide kausta, et need siis sealt materjalidena kursuse avalehele lisada.

Failide lisamiseks kursuse failide kausta:

  1. klõpsake plokis Seadistused lingil Kursuse failid
  2. klõpsake nupul Muuda kursuse faile
  3. lohistage hiirega vajalikud failid failihaldusprogrammist kursuse failide aknasse (võite eelnevalt luua ka kaustu)
  4. klõpsake nupul Salvesta muudatused