Juhendid e-õppe kasutamiseks

Overleaf

Kui Teie õppe- või teadustöös on vormistada kindla struktuuriga dokumente, artikleid või raamatuid, siis üks väga hea alternatiiv tavapärastele tekstitöötlusprogrammidele on kasutada LaTeX märgenduskeelt. Täiesti asendamatu on LaTeX matemaatiliste valemite koostamisel, mis oli kunagi ka esialgseks ajendiks sellise keele välja töötamiseks.

Mugava võimaluse LaTeX tekstitöötluseks pakub veebipõhine vahend Overleaf, mis pakub lisaks dokumentide koostamisele nii teksti- kui ka visuaalse vaate režiimis (WYSIWYG) ka dokumentide ühiskirjutamise, toimetamise ja võrdlemise võimalust. Mitmed teadusajakirjad ja kirjastused võtavad materjale vastu otse Overleaf lingi jagamise kaudu. Heaks näiteks LaTeX kasutusest on see, et näiteks kõik arvutiteaduse ning matemaatika ja statistika instituudi doktoritööd on vormistatud LaTeX baasil. 

Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased saavad logida oma UT kasutajatunnustega Overleafi veebilehele aadressil https://www.overleaf.com/edu/unitartu. Aadressilt https://www.overleaf.com/edu/unitartu#templates leiate ka Tartu Ülikooli kasutajate jaoks loodud dokumendimallid.

LaTex-i juhendeid:

https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes

https://www.overleaf.com/learn/latex/Free_online_introduction_to_LaTeX_(part_1)