Juhendid e-õppe kasutamiseks

Võimalusi Moodle’i testide turvalisuseks ja järelevalveks

NB! Moodle’i testide puhul peab testi küsimused paigutama ühekaupa lehele. Kui küsimused on kõik ühel lehel, siis vastused ei salvestu enne, kui õppija testi esitab (kui küsimused on eraldi lehtedel, siis salvestuvad vastused järgmisele lehele liikudes) ning kui siis testi esitamise hetkel on testi tegijal internetiühenduse katkestus, siis lähevad vastused kaduma ja neid pole võimalik taastada.

Mida soovin teha?

Võimaluse kirjeldus

Juhised

Soovin, et õppija ei saa testi sooritamisel küsimuse vastuselahtrisse mujalt kopeeritud teksti kleepida.

Kasutan testiakna JavaScript turvalisust. Test avaneb ainult siis, kui õppija veebilehitsejal on JavaScript lubatud. Täisekraani hüpikaken katab kõik muud aknad ja sellel pole navigeerimisribasid. Vastuselahtrisse teksti kleepida ei saa.

Testi seadetes on vaikimisi seadena lisapiirangute osas testiakna turvalisuseks määratud “Täisekraani hüpikaken koos mõningase JavaScript turvalisusega”.

Soovin, et õppija ei saa testi sooritamise ajal arvutis kasutada teisi rakendusi, veebilehti ning klaviatuuri teatud klahvikombinatsioone.

Lasen õppijatel testi sooritada Safe Exam Browseriga (SEB) kas arvutiklassis või igaühel oma arvutis. SEBi kasutamiseks peab õppejõu ja õppija arvutisse olema installeeritud SEB programm ning õppejõul seadistatud SEB konfiguratsioonifail, millest õppija testi avab. Testi sooritaja ei saa arvutis kasutada teisi rakendusi, veebilehti ja klaviatuuri teatud klahvikombinatsioone (nt Ctrl+, Print Screen jm).

Avan testi seaded ning määran ja seadistan Safe Exam Browseri kasutamise.

NB! Soovitatav on kasutada käsitsi SEBi seadeid, mitte muuta vaikimisi seadeid ning pakkuda tudengitele SEBiga proovitesti tegemist, et tudeng saaks veenduda, et SEB tema arvutis käivitub.

SEB juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/seb

Ants Kure ettekande videosalvestus SEB kasutamisest testi järelevalveks.

NB! kui soovite SEB brauserit kasutada TÜ arvutiklassides, siis võtke ühendust arvutiklassi administraatoriga.

Soovin, et testi sooritamise ajal salvestatakse õppijast veebikaameraga piltide jada.

Kasutan Moodle’i testi järelevalve pluginat (NB! uus võimalus Moodle’is). Järelevalve plugin nõuab õppijalt testi sooritamisel veebikaamera lubamist ning veebikaamera salvestab õppijast testi tegemise ajal teatud ajavahemike tagant pildid, mida õppejõul on võimalik peale testi sooritamist üle vaadata ja kustutada. Pildid salvestatakse ülikooli Moodle’i serverisse ja kustutatakse automaatselt 3 nädala möödumisel.Teavitan õppijaid testi ajal veebikaameraga salvestamisest ette ja pakun neile enne eksamitesti samadel tingimustel proovitesti sooritamise võimalust. Kui Moodle’i järelevalve plugin on Moodle’isse lisatud, siis on seda võimalik kasutada nii:Avan testi seaded ning määran testi lisapiirangute osas veebikaameraga identiteedi valideerimise (valik “nõutud, tuleb enne katse alustamist kinnitada”).

NB! Järelevalve plugin ei tööta koos Safe Exam Browseriga. Soovitatav on seda kasutada koos testiakna JavaScript turvalisusega. Järelevalvega testis on soovitatav iga testiküsimus paigutada eraldi lehele.

Järelevalve plugina juhend:  https://sisu.ut.ee/juhendid/jarelevalve

Juhend õppijale järelevalve pluginaga testi sooritamiseks: https://sisu.ut.ee/eoppija/moodlei-järelevalve-pluginaga-test

Soovin õppijaid testi sooritamise ajal video teel BigBlueButtoniga (BBB) jälgida.

Korraldan õppijate testi sooritamise jälgimise BigBlueButtoniga. Kuna BBBs on võimalik veebikaameraid jagada vaid teatud arv (soovitatavalt mitte üle 12), siis vajadusel korraldan jälgimise mitmes väiksemas BBB ruumis (igas ruumis on vajalik järelevalvaja olemasolu).Kui kasutan BBBga jälgimist suurte eksamite puhul, siis annan sellest eelnevalt teada aadressil eope@ut.ee, et teaksime, et on oht BBB ülekoormuseks sel perioodil.

Soovi korral kasutan lisaturvalisusena testi sooritamist Safe Exam Browseriga, et õppija ei saaks testi tegemise ajal kasutada arvutis teisi rakendusi, veebilehti ning klaviatuuri teatud klahvikombinatsioone.

BBBsse peab õppija sisenema enne SEBs testi avamist arvutis ning võimaldama õppejõul näha oma veebikaamera pilti.

BBBga järelvalveks võivad õppijad kasutada ka enda nutitelefoni, mille kaamera on suunatud õppijale.

Loon e-kursusel vajalikud BBB ruumid.

NB! Järelevalvajad seadistavad BBB ruumid nii, et õppijad BBB sessiooni vaataja rollis ei näe üksteise videokaamerate pilte (Lock viewers, lülita välja nupp See other viewes webcams). (Kui eksami sooritajad näevad kõik üksteise kaameraid, siis on selles BBB sessioonis andmemaht liiga suur. Tulemuseks võib olla kogu BBB ülekoormus ja mittetoimimine.)

BBB kasutamise juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb

Kui kasutan lisaks Safe Exam Browserit, siis avan testi seaded ning määran ja seadistan Safe Exam Browseri kasutamise.

SEB juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/seb

Anti Kalda ettekande videosalvestus BBB ja SEB kasutamisest testi järelevalveks.

Soovin õppijaid testi sooritamise ajal video teel MS Teamsiga jälgida.

Korraldan õppijate testi sooritamise jälgimise MS Teamsiga.

Soovi korral kasutan lisaturvalisusena testi sooritamist Safe Exam Browseriga, et õppija ei saaks testi tegemise ajal kasutada arvutis teisi rakendusi, veebilehti ning klaviatuuri teatud klahvikombinatsioone.

Safe Exam Browseri kasutamisel veendun, et konfiguratsioonifailis on lubatud MS Teamsi kasutamine. Seega on vajadus luua konfiguratsioonifail käsitsi, kuna vaikimisi suletakse SEB käivitamisel arvutis taustal töötavad suhtlusprogrammid.

MS Teamsiga järelvalveks võivad õppijad kasutada ka enda nutitelefoni, mille kaamera on suunatud õppijale.

MS Teamsi juhend: https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=90693829Kui kasutan lisaks Safe Exam Browserit, siis avan testi seaded ning määran ja seadistan Safe Exam Browseri kasutamise.

SEB juhend: https://sisu.ut.ee/juhendid/seb

NB! Kui SEBiga tehtava testi sooritamist jälgida Teamsiga, siis peavad testi sooritajad kasutama Teamsi veebilehitseja rakendust, mitte äppi. Kui kasutatakse Teamsi äppi, siis SEBiga testi tehes pannakse Teamsi äpp kinni (jälgimist ei toimu).

Soovin lasta õppijatel testi sooritamise ajal Panoptoga salvestada oma veebikaamera pilti ja arvutiekraanil toimuvat.

Kui e-kursusel pole veel Panopto plokki ja loodud Panoptosse kursuse kausta, siis teen seda. Seejärel lisan kursuse kaustale Panoptos ulesannete alamkausta (Assignments). Õppijad saavad õiguse endale Panopto installeerida ning ulesannete alamkausta videosid salvestada või üles laadida. Ülesannete kausta salvestusi näeb vaikimisi vaid õppejõud ning õppija ise enda salvestust. Vaikimisi seadetega ei näe õppija ulesannete kausta salvestatud teiste õppijate videosid (õppejõud saab seda seadet vajadusel muuta). Salvestada võib lasta veebikaamera pilti ja ekraanipilti.

Juhend Panoptos ulesannete kausta loomisest ja õppijatele salvestusõiguse andmisest: https://sisu.ut.ee/juhendid/salvestusoigus-oppijatele

Juhend õppijatele Panoptoga salvestamiseks: https://sisu.ut.ee/juhendid/juhend-oppijatele-panoptoga-salvestamiseks

Ricardo Vicente ettekande videosalvestus Panopto kasutamisest testi järelevalveks.