BigBlueButton

BigBlueButton on vabavaraline veebikonverentsi süsteem, mis on ühendatud Moodle'i õpikeskkonnaga kui ka on eraldi kättesaadav aadressilt https://button.ut.ee. BBB kasutamiseks peab kasutaja arvutis olema paigaldatud ning uuendatud Flash ning ekraanijagamiseks  Java

BBB kasutamine Moodle'is

BBB kasutamiseks lisage Moodle'i kursuse avalehele tegevus BigBlueButtonBN (Lisa vahend või tegevus - Tegevused). Te saate BBB ruumile lisada soovitud pealkirja ja kirjelduse, siduda selles ruumis toimuva sessiooni kalendri sissekandega, rühmadega ning seadistada sessiooni salvestamise. Rohkem infot leiab siit.
   
Salvestatud sessioonid ilmuvad automaatselt mõne aja möödudes vastava BBB seminariruumi juurde. Kuna salvestised asuvad eraldi serveris, siis saab nende linke levitada ka Moodle'i kursuse väliselt. Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle'i kursusele sisse logitud, vaid salvestist näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadressi. 

BBB kasutamine väljaspool Moodle'it

BigBlueButton on nüüdsest kättesaadav ka aadressilt https://button.ut.ee, kus on võimalik luua eraldi veebikonverentsi ruum ning seda lingi kaudu teistega jagada.  Ruumi loomiseks tuleb veebikeskkonnas lisada esmalt loodava ruumi nimi (Enter a meeting name to start) ning seejärel see käivitada (Start) ning viimaseks sisestada oma nimi, mida kuvatakse hiljem sisenenud kasutajate nimekirjas. 

Kui kasutajal tekib soov veebikeskkonnas salvestada BBB-ga loodud veebikonverents, siis salvestamiseks peab sisenema keskkonda TÜ kasutajatunnuse ja parooliga vajutades login lingile. Salvestatud veebikonverentsid ei ilmu nimekirja koheselt, vaid ilmuvad nimekirja mõne aja pärast.

BBB võimalused

BBB võimaldab reaalajas jagada videot, audiot, slaide, arvutiekraani ning kasutada jututuba ja valget tahvlit. BBB sessiooni salvestamisel salvestatakse kõik sessiooni tegevused (esitlus, jututoa vestlus, veebikaamera pilt, arvutiekraani pilt jne).

NB! Ekraani jagamiseks peab olema arvutis paigaldatud Java.

Arvutiekraani jagamiseks macOSis tuleb Java käivitamiseks lubada eraldi privaatsusätete (Security and Privacy) alt ekraanijagamiseks allalaetud  Java rakenduse käivitamine (Open Anyway). Linuxi kasutajatel on soovitatav paigaldada ekraanijagamiseks Oracle Java.


BBB veebikonverentsist saab osa võtta ka mobiilsete seadmetega, mis võimaldab konverentsil osalejatel võtta osa jututoast, näha mis toimub valgel tahvil ning kasutada mobiilseadme mikrofoni ja kõlareid osalejatega suhtlemiseks. Mobiilseadmetes ei näe teiste veebikaamerate pilti ega ka arvuti ekraanijagamist.