Juhendid e-õppe kasutamiseks

Kursuse põhiosa

Põhiossa saate lisada selgitavat teksti, lisada viiteid õppematerjalidele, Moodle’i vahenditele ning tegevustele.

Kursuse sisu muutmiseks peab lülituma muutmisrežiimi: paremas ülanurgas olevast nupust luba_muutmine.png või seadistuste plokis lingist Luba muutmine. Vaatamisrežiimi saab uuesti ümber lülituda samas kohtas olevast nupust keela_muutmine.png või lingist Keela muutmine.

Kursuse põhiosa (keskmine) koosneb sektsioonidest (teemadest või nädalatest). Selle struktuur sõltub eelkõige kursuse seadetes määratud kursuse formaadist. Kursuse formaadi muutmiseks klikkige vasakus menüüs Seadistused – Muuda sätteid. Te saate valida nelja formaadi vahel: nädala (kursus on jaotatud nädalateks),  teemad (kursus on jaotatud teemade kaupa), kollabeerunud teemad (sektsioone saab avada ja sulgeda, korraga saab näidata ühte või rohkemat sektsiooni) ja alamsektsioonid (sektsioonide alla saab luua alamsektsioone, igat sektsiooni saab näidata avatuna või suletuna). 

NB! Sektsioone saate lisada kursusele avalehe alumises servas lingist + Lisa teemasid.  Sektsiooni kustutada saab selle paremas ülanurgas olevast lingist MuudaKustuta teema või Kustuta nädal.

Kui valite formaadiks nädalad, peate määrama kursuse alguskuupäeva – nädalaid hakatakse arvestama sellest kuupäevast alates.

Nüüd saate hakata iga üksikut teemat või nädalat kujundama:

  • lisama pealkirja – pliiatsi-nupp ja salvestamiseks klaviatuuril Enter
  • liigutama üles-alla teiste sektsioonide suhtes – nelja noolega nupp
  • lisama sekstiooni kirjeldust või õpijuhist – link MuudaMuuda teemat või Muuda nädalat
  • lisama vahendeid ja tegevusi – link + Lisa vahend või tegevus 

Sektsioon

Lingist Muuda avanevad veel võimalused:

  • Tõsta esile – (on olemas teemade formaadis) tekitab antud teema ümber raami eristamaks seda teistest. Selliselt võib esile tõsta just hetkel vajaliku teema või käesoleva õppeperioodi
  • Peida teema (nädal) – saab vastavat sektsiooni õppijate eest peita
  • Kustuta teema (nädal) – kustutab terve sektsiooni koos selles olevate vahendite ja tegevustega