Juhendid e-õppe kasutamiseks

8. Testiküsimuste, YouTube video ning veebilehe lisamine

A. Testiküsimuste lisamine, vastamine ja tulemuste vaatamine

Panoptos on võimalik igale salvestatud videole lisada interaktiivseid testiküsimusi: õige/vale, ühe õige valikvastusega, mitme õige valikvastusega ja teksti sisestamisega. Vt demo-videot: https://www.youtube.com/watch?v=_8GDUOyG2Zc.

NB! Videos olevaid testiküsimusi näidatakse vaid õppijatele, kes on Panoptosse sisenenud. Jälgige, et Panoptos oleks vastava video vaatamise õigused jagatud Anyone at your organization või Specific people.

1. Testiküsimuste lisamiseks minge Panopto veebikeskkonnas salvestatud video monteerimisrežiimi (Edit), kerige video kohta, kuhu soovite täpselt testiküsimust lisada ja klõpsake vasakus servas Quizzes või nupul add-quiz.png .

Uue küsimuse lisamiseks klõpsake Add a Quiz. Vaikimisi lisatakse küsimus sellele ajale, kus te hetkel videos ajajoonel olete. Hiljem saate küsimuse algusaega vajadusel muuta.

toimeti-uus3.png

2. Valige küsimuse tüüp ning sisestage küsimus ja vastused.

Õige vastus märkige hiirega klikkides. Kohe järgmise küsimuse lisamiseks klõpsake Add a Question. Lõpetamiseks klõpsake Done.

add a question

3. Määrake küsimuse algusaeg Quiz Position  ja seaded.

Seadetes saab määrata, kas video vaataja saab testiküsimusele korduvalt vastata, kas pärast vastamist näidatakse talle hinnet, õiget vastust ja selgitust, kas video edasi vaatamine on ilma küsimusele vastamata blokeeritud.

test2.png

 

4. Pärast kõigi küsimuste lisamist avaldage video paremas ülanurgas asuvast nupust Publish.

5. Vaadake video koos testiküsimustega üle.


 

Testiküsimustele vastamine

Videot vaadates ilmub määratud hetkel ekraanile küsimus, millele saab vastata hiirega klikkides.

testile_vastamine0.png

 

Pärast vastamist (kui seadetes on nii määratud) näeb õppija enda tulemust, saab vastata uuesti, vaadata õiget vastust koos selgitusega või vaadata videot edasi.

testile_vastamine1.png

NB! Valesti vastamine ei takista õppijal videot edasi vaadata.

Testi tulemuste vaatamine

Testi tulemusi näete Panopto veebikeskkonnas. Selleks peate klõpsama enda video juures Settings.

settings

Avaneval lehel tuleb valida vasakust menüüst Quiz Results. Teile näidatakse koondtulemusi Quiz Results Summary ning tulemusi ka vastajate kaupa (Detailed Results). Vastajaid näete nende kasutajatunnustega. Kasutajatunnusel klikkides näete tema parima tulemuse vastust.

quiz results

B. YouTube video lisamine

Video lisamiseks kerige enda salvestatud video kohta, kuhu soovite YouTube videot lisada ja klõpsake nuppu add-video.png.

toimeti-uus4.png

Sisestage avanevas aknas YouTube video veebiaadress (Link), korrigeerige vajadusel aega (Time) ning soovi korral õppijale näidatava lõigu algus ja lõpp (Start, End).

C. Veebilehe lisamine

Veebilehe lisamiseks kerige enda salvestatud video kohta, kuhu soovite veebilehte lisada ja klõpsake nuppu add-veb.png.

Sisestage avanevas aknas veebilehe pealkiri (Title), korrigeerige vajadusel aega (Time) ja lisage veebiaadress (Link).