Juhendid e-õppe kasutamiseks

Sisenemine LimeSurveysse

Tartu Ülikooli LimeSurvey asub aadressil https://survey.ut.ee.

Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased saavad siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kui LimeSurveyt peavad kasutama ülikooli koostöö- või projektipartnerid, siis peab instituut tellima neile isikutele arvutiabist ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto ja vajalikuks perioodiks külalise staatuse.

Külaliskonto tellimise vorm (vormi täitja peab olema UT kontoga sisse loginud)

Kasutajakontot on vaja vaid küsimustiku loomiseks. Küsimustikule saavad vastata kõik, kes küsimustiku asukohta teavad või kellele on e-kirjaga saadetud suunatud küsimustik.