Juhendid e-õppe kasutamiseks

LimeSurvey ülevaade

LimeSurvey (LS) on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. LS võimaldab kasutada 5 erinevat küsimuse põhitüüpi (ühe valikuga küsimused, maatriksid, mitme valikuga küsimused, tekstküsimused ja eritüüpi küsimused), millest igaühe all on veel mitmeid variante. Kokku on 37 erinevat küsimusetüüpi.

Kogutud vastuseid näeb LS tulemuste tabelis ja on võimalik eksportida programmi Excel, SPSS või VV. Enda küsimustikule võib lisada teisi LS kasutajaid (kes on sinna korra sisenenud) vaatajaks ja ka toimetajaks. Küsimustike arv, küsimuste arv ja vastuste arv on piiramatu.

Ingliskeelne kasutamisjuhend on aadressil http://manual.limesurvey.org/

Näide

Näidiskusitlust on võimalik vaadata ja täita aadressil https://survey.ut.ee/index.php/563338

Küsimustikud

LS avalehel on kiirvalimisnupp Loo küsimustik, millel klõpsates pääsete looma uut küsimustikku. Samast nupust saate küsimustikku ka importida või kopeerida. Sama saate teha ka ülamenüüst lingist Loo küsimustik.

Kõiki enda loodud või teiega jagatud küsimustikke näete küsimustike nimekirjas, mis avaneb ka kiirvalimisnupust Kuva küsimustikud  või ülamenüüst lingist Küsimustikud.

Pilt

Küsimustike nimekirjas kuvatakse küsimustiku ID, olek (aktiivne aktiivne.png või mitteaktiivne inaktiivne.png), andmed loomise ja vastuste kohta. Iga küsimustiku rea alguses on nupud.

 • Küsimustiku üldisi seadeid ja tekste saab muuta hammasrattast Pilt
 • Inaktiivsesse küsimustikku saab lisada uusi küsimusi otse pluss-nupust Pilt
 • Kui küsimustikule on juba vastatud, siis saab vaadata statistikat graafiku-nupust Pilt

Pilt

Menüüd

LS avalehele saate alati üleval vasakus nurgas oleval nupul UT LimeSurvey klõpsates: Pilt

Ku avada küsimustik selle nimel klõpsates, on vasakul ja üleval vastava küsimustiku menüüd, kust saab teha küsimustikuga seotud toiminguid. Aktiivse ja mitteaktiivse küsimustiku ülamenüü on veidi erinev.

Ülamenüüd

Mitteaktiivse küsimustiku ülamenüü:

Pilt

Aktiivse küsimustiku ülamenüü:

Pilt

 • Aktiveeri küsimustik – küsimustiku aktiveerimine, kui küsimustik on vastamiseks valmis.
 • Peata küsimustik – küsimustiku muutmine mitteaktiivseks, et küsimustikku muuta. Seejuures kustutatakse laekunud vastused. 
 • Küsimustiku eelvaade – küsimustiku eelvaate avamine veebilehitseja uuel lehel (vastused ei salvestu).
 • Täitke küsimustik – küsimustiku avamine veebilehitseja uuel lehel (vastused salvestuvad).
 • Tööriistad – võimalus kusitlust kustutada või esialgseid tingimusi taastada.
 • Eksport – võimalus küsimustiku eksportimiseks ja printversiooni vaatamiseks.
NB! Küsimustiku vastuste salvestamiseks peab küsimustik olema aktiveeritud. Aktiveeritud küsimustikku enam küsimusi juurde lisada või kustutada ei saa, saab teha vaid pisimuudatusi. Suuremate muudatuste tegemiseks tuleb küsimustik muuta mitteaktiivseks (nupp Peata küsimustik), kuid sel juhul kustutatakse kõik seni kogutud vastused.

PiltVasak menüü

Vasak menüü koosneb kahest osast: Seaded ja Struktuur.

Küsimustiku seadete osas on järgmised võimalused:

 • Ülevaade – küsimustiku veebiaadress sihtrühmaga jagamiseks ja ülevaade küsimustiku üldistest tekstidest ning seadetest.
 • Üldised seaded – võimalus lisada mitmekeelse küsimustiku jaoks keeli, e-postiaadresse, määrata küsimustiku formaat (küsimuste, rühmade kaupa või kõik küsimused ühel lehel), valida küsimustiku teema ehk kujundusmall.
 • Tekstid – võimalus muuta küsimustiku tekste (kirjeldus, tervitus, lõputekst.
 • Privaatsuspoliitika seaded – võimalus muuta ja seadistada privaatsuspoliitika teksti ja kuvamise viisi.
 • Välimus ja navigeerimine – võimalus määrata, mida vastajale kuvatakse (nt “Vastus puudub”, “Selles kusitluses on X küsimust”), kas saab liikuda edasi-tagasi ja kas saab vastuseid endale välja trükkida.
 • Osaleja seaded  – tunnuskoodidega vastamise seadistamine.
 • Teated ja andmed  – võimalus määrata, milliseid andmeid vastaja kohta vaikimisi salvestatakse, kas vastaja võib poolelioleva küsimustiku salvestada ja hiljem jätkata, Google Analytics seaded.
 • Avaldamine ja ligipääs  – saab seadistada küsimustiku avanema konkreetseks ajaperioodiks ja teatud tingimustel.
 • Küsimustiku kasutusõigused  – teiste TÜ LimeSurvey kasutajate lisamine enda küsimustikule toimetajaks ja konkreetsete õiguste määramine.

PiltKüsimustiku menüü osas on järgmised võimalused:

 • Küsimuste nimekiri – olemasolevate küsimustike vaatamine, muutmine,  eelvaate kuvamine või kustutamine. Ülamenüüst saab minna ka uut küsimust lisama või importima.
 • Rühmade nimekiri – olemasolevate rühmade vaatamine, kustutamine, küsimuse lisamine rühma. Ülamenüüst saab minna ka uut rühma lisama või importima.
 • Muuda küsimuste ja küsimuste rühmade järjekorda –  küsimuste või küsimuste rühmade järjekorra muutmiseks tuleb küsimus või küsimuste rühm hiirega soovitud kohta lohistada. Kui olete lõpetanud, siis vajutage akna paremas ülanurgas nuppu Salvesta.
 • Küsitluses osalejad – vastajate tabeli ja tunnuskoodide loomine.
 • E-posti mallid  – tunnuskoodide kasutamisel vastajatele saadetavate e-kirjade tekstide muutmine. 
 • Kvoodid – kvoote kasutatakse kindlate küsimuste vastuste arvu piiramiseks (nt sugu, vanus, linn jne). 
 • Integratsioon veebipaneeliga
 • Vastused – aktiivse küsimustiku salvestatud vastuste vaatamine, muutmine ja kustutamine. Ülamenüüst saab vastused sobivas formaadis enda arvutisse salvestada (nupp Eksport).
 • Statistika – aktiivse küsimustiku salvestatud vastuste statistika vaatamine ja arvutisse salvestamine.
 • Failid – küsimuste juurde üleslaetud või lisatavad failid, nt pildid.
 • Pluginad

PiltStruktuuri menüü all kuvatakse küsimustikku loodud rühmi ja neis olevaid küsimusi. Siit on võimalik uusi rühmi ja küsimusi lisada ning neid muutma minna.

Teksti kujundamine

Te saate kujundada iga teksti, mis asub LS tekstitoimetis. Kõige vasakpoolsemal nupul klõpsates lülitub tekstitoimeti täisekraanile. Samast nupust saate lülituda ka tagasi tavasuurusega tekstitoimetisse. Kolme joonega nupust saate avada tekstitoimeti täisversiooni kõigi nuppudega.

Pilt

PiltKüsimustiku kustutamine

Kui soovite küsimustikku lõplikult kustutada, minge küsimustiku nimekirja lehele vasakust ülanurgast nupust UT LimeSurvey, märkige soovitud küsimustik linnukesega ja klõpsake nimekirja all olevat nuppu Valitud küsimustik(ud) ning valige avanevast menüüst Kustuta.