Juhendid e-õppe kasutamiseks

Juhised õppijale

1. E-kursused toimuvad Moodle´i õpikeskkonnas

Moodle’i keskkond asub aadressil https://moodle.ut.ee

E-kursus võib tähendada täielikult veebipõhist õpet (kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole) või osaliselt veebipõhist õpet (kursuse õppeprotsess toimub suures osas veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid loenguid, seminare või praktikume, kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm). Täielikult ja osaliselt veebipõhiste õppeainete puhul on ka ÕISis õpetamisviisi lahtris selle kohta märge.

Moodle’i avalehelt https://moodle.ut.ee leiad info e-kursustele registreerumise ning kasutajatunnuse ja salasõna kohta.

2. Kursustega liitumine

ÕISis ainele registreerunud õppijad lisab õppejõud tavaliselt Moodle’isse e-kursusele ÕISi kaudu, kui kursus algab. Sinu e-postiaadressile tuleb aadressilt noreply@moodle.ut.ee teade kursusele lisamise kohta. Kui saad sellise teate, kuid sul puudub siiski kursusele juurdepääs, siis pöördu õppejõu poole – õppejõud võib olla unustanud kursuse Moodle’is õppijatele avada.

Mõningatel juhtudel võib õppejõud paluda sul Moode’is e-kursusele iseregistreerumisega siseneda, teatades eelnevalt iseregistreerumiseks vajaliku parooli.

3. Enda eemaldamine e-kursuselt

 • Õppijad ei saa ennast ise Moodle’i e-kursustelt eemaldada.
 • Kui ÕISis on aktiivne seos ainekava ja Moodle’i vahel ning sa registreerid ennast ÕISis ainelt maha, eemaldatakse sind järgneval ööl automaatselt ka e-kursuselt.
 • Pärast kursuse lõppu või hiljemalt enne järgmise kursuse algust tühjendab õppejõud e-kursuse kõigist õppijatest. Seejuures kustutatakse e-kursuselt ka kogu õppijatega seotud info. 
 • Vajadusel saab õppejõud õppija kursuselt eemaldada ka käsitsi.
NB! Kui sinu Moodle’i avalehel on üleliigsed (juba läbitud vm) e-kursused, pöördu kursuse õppejõu poole.

4. Moodle’i avaleht – Töölaud

Pärast Moodle’isse sisenemist näeb kasutaja töölaua ülaosas viimati külastatud kursuste nimekirja ja selle all kõikide e-kursuste nimekirja, millega ta õppijana, õppejõuna või tuutorina seotud on. Vaikimisi on e-kursused jaotatud lehtedele 20-kaupa. Kursuse nime ees oleval tähekesel klõpsates saab kursuse nn lemmikuks märkida. Töölaua muutmisrežiimis saab ka määrata, mitme kaupa lehel e-kursusi näidatakse (1-50). 

Lemmikute e-kursuste valimiseks:

 1. klõpsake töölaual kursuste nimekirjas kursuse ees oleval tähekesel,
 2. kui lülituda töölaual muutmisrežiimi (nupp Luba muutmine), avada lemmikute e-kursuste nimekiri (lipik Lemmikud), saab kursuste järjekorda lohistades muuta,
 3. salvestage muudatused nupust Salvesta muudatused,
 4. kui soovite kursust lemmikute nimekirjast eemaldada, klõpsake kursuste nimekirjas kursuse nime ees tumesinisel tähekesel.  

5. Enda kasutajaandmete (s.h. e-postiaadressi ) muutmine

kasutaja1_01.png

Pärast Moodle’isse sisenemist saad muuta enda kasutajaandmeid. Oluline, et kasutajaandmetes olev e-postiaadress oleks õige, kuna sellele saadetakse kõik Moodle’iga seotud teated ja postitused. Soovitatav on lisada enda kasutaja pilt. Need andmed pole seotud ühegi konkreetse kursusega, vaid kehtivad üle kogu Moodle’i keskkonna.

Oma andmete muutmiseks:

 1. klõpsa ekraani paremas ülanurgas enda nimel ja vali sealt Kasutaja andmed
 2. klõpsa kasutaja detailide plokis lingil Muuda profiili
 3. sisesta enda kohta tutvustus lahtrisse Kirjeldus
 4. lisa enda foto
 5. lisa soovi korral veel andmeid
 6. klõpsa nupul Uuenda kasutaja andmeid

Sõnumivahetuse lehel (Enda nimi – Eelistused –  Sõnumivahetus) saad valida, milliseid teateid sulle e-kirjana edastatakse. Need valikud pole seotud ühegi konkreetse kursusega, vaid kehtivad üle kogu Moodle’i keskkonna.

NB! Kui on muutunud su ees ja/või perekonnanimi, siis kõigepealt tuleb sul pöörduda dekanaati.

Kui ÕISis on nimi muudetud, siis palu nimi muuta ka Moodle’is. Selleks saada nime muutmise palve aadressile eope@ut.ee.

6. Suhtlemine Moodle’is

Foorumid

Foorum on vahend asünkroonseks suhtlemiseks. Õppejõud otsustab, milleks ja milliseid foorumeid ta oma e-kursusel kasutab. Foorumeid võib olla 5 tüüpi:

 1. Uudistefoorum – selles foorumis saab uusi arutelusid postitada vaid õppejõud ning õppijad saavad tema postitustele vastata.
 2. Standardne foorum üldiseks kasutamiseks – klassikaline foorum, kuhu õppijad saavad kirjutada (uut arutelu algatada) ning foorumisse saadetud kirjadele ka vastata.
 3. Igaüks saab ühe aruteluteema – iga õppija saab sellesse foorumisse kirjutada vastamiseks ühe uue kirja ning saab vastata kõigile foorumisse saadetud kirjadele.
 4. Üksik lihtne arutelu – selle foorumi puhul kuvatakse lehel üks teema (ülesandekirjeldus), millele õppijad saavad vastata. Uut teemat õppijad sinna foorumisse lisada ei saa.
 5. K ja V (ehk Küsimus ja Vastus) foorum – selles foorumis näeb õppija teiste õppijate poolt saadetud kirju alles pärast enda kirja postitamist. Seda foorumit on mugav kasutada selleks, et õppijad saaks avaldada esmalt enda originaalset arvamust, mitte ei ole mõjutatud kursusekaaslaste vastustest. Oluline on meeles pidada, et õppejõud peab esmalt oma küsimused foorumisse saatma.

Ise foorumisse kirjutamiseks kliki foorumi nimel – avaneb vastav foorum. Kliki nupul Lisa uus aruteluteema. Sisesta kirja teema ning sõnum suurde aknasse. Faili lisamiseks (Manus) kliki nupul Lisa, otsi soovitud fail või lohista see lihtsalt manuse aknasse. Kirja saatmiseks kliki nupul Postita foorumisse.

Moodle’is on võimalik kursusesisesed teated  ja foorumipostituste koopiad enda tavalisse e-postkasti tellida (see on liitumine foorumiga). Seda määratakse iga foorumi juures eraldi ning samuti iga kasutaja enda profiili seadetes.

Õppejõud määrab, kas liitumine foorumiga on valikuline, sunnitud, automaatne või pole võimalik. Kui oled foorumiga liitunud, saadetaksegi sulle foorumipostituste koopiad e-kirjana. Valikulise liitumise puhul saad ise foorumis (tegevuste plokk – foorumid – liitumise tulp) määrata, kas liituda või mitte. Automaatse liitumise puhul liitud alati, kui oled foorumisse mõne kirja postitanud. 

foorumiga-liitumine.png

 

 

E-postkasti saadetavate postituste liigi saab valida rippmenüüst: 

foorum.png

Seega, kui sa ei soovi ühestki foorumist ühtegi postituse koopiat oma e-postkasti saada, tuleks foorumipostituste teavitus e-kirjana tühistada (Enda nimi – Eelistused –  Sõnumivahetus). Kui soovid loobuda vaid konkreetse e-kursuse konkreetse foorumi postituste koopiatest ja õppejõud on vastava foorumi seadetes nii lubanud, pead tühistadma konkreetse foorumiga liitumise (tegevuste plokk – foorumid – liitumise tulp – ei).

Foorumi jälgimine aitab kohe keskkonna või kursuse avalehel uute foorumipostituste olemasolu märgata. Vaikimisi jälgitakse kõiki foorumeid.

foorumi_jalgimine1.png

Sõnumid

sonum.pngSõnumid on mõeldud privaatsete teadete vahetamiseks ja neid on võimalik saata mitte ainult ühe kursuse raames, vaid kõigile Moodle’i keskkonnas olevatele inimestele. Sõnumite ploki saab õppejõud enda kursusele lisada eraldi plokina. Sõnumite plokk on olemas ka sinu Moodle’i avalehel enne kursusele sisenemist.

Sõnumi saatmiseks klõpsa inimese nimel või profiilipildil ning avaneval lehel lingil Saada sõnum. Sulle saadetud sõnumite avamiseks kliki jutumullil või sõnumite arvul.

Siis näed sulle saadetud sõnumit ja saad sellele ka kohe vastata.

Kasutaja saab talle saadetud sõnumeid sorteerida ning ka otsida. Klõpsates nupule Otsi, saad nime järgi leida inimese, kellele soovid sõnumit saata. Sõnumi saatmiseks klõpsa inimese nimel ja seejärel kirjuta oma sõnum avanevasse tekstilahtrisse ja klõpsa Saada sõnum.

Nime järel olevatele märkidele klõpsates saad lisada inimese oma kontaktide nimekirja, blokeerida või vaadata sõnumeid, mida oled temaga juba vahetanud.

Kord juba kontaktide nimekirja lisatud inimesele sõnumi saatmiseks ei tule teda enam uuesti otsida, vaid saad kohe sõnumi saata, klõpsates tema nimel. Kontaktide nimekirjast kustutamiseks klõpsa ristil inimese nime järel.

Oma sõnumite üldseadete määramine toimub ekraani paremast ülanurgast Enda nimi – Eelistused –  Sõnumivahetus. Sealt saad määrata, kuidas toimub sõnumite edastamine.

Meeldetuletused

Moodle saadab kursuse õppijatele meeldetuletusi õppejõu poolt ajaliselt seadistatud tegevuste (testid, ülesanded jm) tähtaegade (avanemine ja sulgumine) kohta – 24 tundi enne tähtaja saabumist. Iga kasutaja saab ise enda sõnumivahetuse lehel määrata (Enda nimi – Eelistused –  Sõnumivahetus), kas ja millises vormis ta neid meeldetuletusi saada soovib. Need seaded kehtivad üle terve Moodle’i, mitte ainult konkreetsel kursusel. 

7. Soovitused rühmatööks

 • Püüa sundida end õigel ajal tööd alustama ja lõpetama.
 • Kui oled ajahädas, informeeri oma rühmakaaslasi ette, mitte tagantjärele.
 • Loe tähelepanelikult läbi õppematerjal, millel ulesanne baseerub.
 • Loe tähelepanelikult läbi tööjuhised.
 • Kontrollige, kas kõik on rühmas ühtemoodi ülesandest aru saanud – kirjuta/ütle enda rühmakaaslastele, mida te sinu arvates peaksite edasi tegema.
 • Leppige rühmas kokku osaülesanded ja tähtajad.
 • Julgusta oma rühmakaaslasi ja vajadusel juhenda neid.
 • Vajadusel (ka ülesande täpsustamiseks) küsi abi/nõu kursuse juhendajalt või tuutorilt.
 • Ärge kalduge rühmas teemast kõrvale – vajadusel tee rühmakaaslasele asjakohane märkus või suuna teda küsimusega.
 • Kasutage rühmas suhtlemiseks erinevaid/sobivaid vahendeid: asünkroonseid ja sünkroonseid.
 • Suhtu kriitiliselt loetud ja kuuldud informatsiooni, mitte kirjutajasse ja ütlejasse.
 • Keskendu parima lahenduseni jõudmisele, mitte võidule.
 • Julgusta kaasõppijaid oma mõtteid avaldama, et koguda võimalikult palju vajalikku infot.
 • Kuula ära kõigi ideed, isegi kui ise nendega nõus ei ole.
 • Kui kellegi mõte jääb arusaamatuks, küsi üle või palu täpsustada.
 • Püüa mõista mõlema poole seisukohti.
 • Ole valmis tõendite põhjal oma isiklikku seisukohta muutma.

8. Hinded

Kui kodutööde esitamine ja hindamine on õppejõul korraldatud e-kursusel, näed enda hindeid seadistuste plokis lingist Hinded. Sõltuvalt kursusest võivad hindetabelis olla punktid, sõnalised, tähelised või numbrilised hinded. Hindetabelis näed ka ulesannetele antud tagasisidet. Foorumisse postitatud kodutöid kommenteerib õppejõud tavaliselt samas foorumis. 

9. Kellelt abi küsida?

 • Kui oled kasutajatunnuse ja/või salasõna unustanud, siis pöördu kasutajatoe telefonil 737 5500 või e-posti aadressil arvutiabi@ut.ee
 • Moodle’i e-kursusi puudutavate sisuliste küsimuste ja hindamisega seoses võta ühendust õppejõududega.
 • Moodle’i kasutamisega seotud probleemid edasta eope@ut.ee.