Juhendid e-õppe kasutamiseks

Vastastikhindamine

Vastastikhindamine on mõeldud rühmatööks: rühmaliikmed hindavad üksteise ja enda panust rühmatöös. Lisaks saab lasta rühmal esitada rühmatöö kokkuvõtte faili(d) (ei pea esitama). Õppijad ei näe teiste rühmade töid ega saa hinnata teiste rühmade õppijaid. Vastastikhindamise kasutamiseks peavad õppijad e-kursusel olema rühmades. Kui kursusel on näiteks ÕISist tulnud seminari- või praktikumirühmad ning eraldi rühmatöörühmad, tuleb kasutada rühmade grupeerimiseks ka rühmitusi. Kui õppejõud soovib eraldi rühmatööd (esitatud faili) hinnata, kasutab ta selleks nt ulesannet.

Hindamiseks sisestab õppejõud kriteeriumid ning määrab hindeskaalad – Moodle’i sõnalised skaalad, millest esimene, kõige negatiivsem, annab 0 punkti. Vastastikhindamise jaoks on Moodle’is sõnaline skaala nimega Vastastikhindamine Likert (5-0) 5, 4, 3, 2, 1, 0. Iga õppejõud saab enda e-kursusel luua uue, talle sobiva sõnalise skaala. Lõpuks arvutatakse automaatselt iga rühmaliikme lõplik üldhinne, mis läheb hindetabelisse (vaikimisi seadetega teisendatuna 100-pallilisele skaalale).

Vastastikhindamise lisamiseks:

 • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast Vastastikhindamine
 • sisestage nimi ning kirjeldus (nt esitatava ülesande üksikasjad (sõnade arv, failide arv, aktsepteeritud failitüübid jm) ning kaaslaste hindamise põhimõtted)
 • määrake, millal on vastastikhindamine töö esitamiseks ning üksteise hindamiseks avatud
 • määrake, mitut faili saab rühm esitada (faili esitamist ei pea nõudma – võib kasutada vaid üksteise panuse hindamiseks)
 • kui lubate salvestada mustandina, saab õppija osa hinnanguid ära esitada, salvestada ning hiljem hindamist jätkata
 • määrake, kas õppijad peavad lisaks rühmakaaslastele ka ennast hindama
 • määrake vastastikhindamise kaal (max 100 %) ning trahv kaasõppijate hindamata jätmise eest (max 100%) – neid kaale saate igal ajal muuta
 • seadistage vastastikku antud hinnangute nähtavus – kas on peidetud, on näha anonüümselt või nimeliselt
 • kui määrate, et põhjendus on nõutud, tuleb igale hinnangule lisada ka kommentaar. Kui põhjendus pole nõutud, siis kommentaari lahtrit pole.

Vastastikhindamise kasutamine:

 • Kui hindamise aeg on möödas, klõpsake rühma nimel ja vaadake rühma esitatud faili ning õppijate hinnanguid. Õppejõul on võimalik üksiku õppija poolt antud hinnanguid ka käsitsi muuta ning kommenteerida. 

Pilt

 

pilt

 • Seejärel sisestage igale rühmale tulemus (max 100%) ning vastastikhindamise kaal (max 100%) ja salvestage.
Kui õppejõud on rühma tulemuse sisestanud, läheb vastastikhindamine õppijate jaoks jäädavalt lukku – enam ei saa nad tööd esitada ega üksteist hinnata!

pilt

 • Avage rühma leht uuesti ja näete arvutatud tulemuste tabelit, millest hindetabelisse läheb kaalutud lõpptulemus või õppejõu sisestatud ülekirjutatud tulemus. Te saate tulemusi muuta tulbas Ülekirjutatud tulemus.
 • Avalikustage tulemused õppijatele. Selleks minge vastastikhindamise avalehele ja klõpsake nupul Avalda kõigi rühmade tulemused.
  pilt
  Pärast seda ei saa õppijad enam oma hinnanguid muuta.Soovi korral saate hindetabelis lehel Kategooriad ja objektid vastastikhindamise seadetes (Muuda – Muuda sätteid) määrata tulemuse komakohtade arvu (vaikimisi on 2) ning teisendada tulemused soovitud skaalale korrutades tulemuse läbi vastava arvuga (lävendi all link Kuva rohkem … – Korruta hinne läbi).
Vaikimisi on vastastikhindamise tulemus teisendatud 100-punktilisele skaalale. Kui soovite, et maksimumpunktid oleks nt 5, korrutage hinne läbi 0,005-ga.

Lõpptulemuse arvutamise näide

 • Kokku on 9 kriteeriumi.
 • Hinnati skaalal 0-4 punkti.
 • Trahve mittehindamise eest pole.
 • Kaasõppijate hinnangud annavad 100% lõpphindest.
 • Iga kriteeriumi kohta leitakse, kui palju punkte iga hindaja andis ja arvutatakse normaliseeritud hinnangud – kui suure osa oma kogu hinnangust iga hindaja kellelegi jagas. Võetakse arvesse, mitu õppijat oli rühmas ja mitu õppijat tegelikult hindas. Arvutatakse kõigi rühmaliikmete osalused (Web-PA scores), liites kokku kõik neile rühmakaaslaste ja iseenda antud eelpool arvutatud normaliseeritud hinnangud ja vajadusel korrutades korrelatsioonikordajaga. Lõpliku tulemuse jaoks (%) korrutatakse kõigi osalused õppejõu sisestatud rühma tulemusega.

Mati andis kõigile kokku 8 punkti ja sellest Marile 3 punkti.

3 : 8 = 0,375

Juhan andis kõigile kokku 66 punkti ja neist Marile 19 punkti.

19 : 66 = 0,2878

0,375 + 0,2878 = 0,6628

Rühmas oli 5 õppijat, kellest 2 hindas Marit.

5 : 2 = 2,5 (fufge score)

0,6628 x 2,5 = 1,657 (contribution)

1,657 x 4 (group grade) = 6,63 (calculated grade) – see on hindetabelis.

Vt ingliskeelset selgitust http://webpaproject.com/webpa_wiki/index.php?title=The_Scoring_Algorithm&oldid=31