Juhendid e-õppe kasutamiseks

Küsitluse lisamine

Küsimustiku loomine LimeSurveyga

Küsimustiku loomiseks on soovitatav kasutada Sisu@UT välist LimeSurvey vahendit (vt juhend https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey), mis on isikuandmete kogumiseks ülikooli serveris paiknev turvaline rakendus. LimeSurvey küsimustiku saab lehestiku lehelt viidata lingiga või vistutada iFrame’i abil Sisu@UT lehele. 

iFrame’i saab lehele või postitusse lisada Custom html plokiga. 

LimeSurvey kusitluse vistutamisel kopeerige HTML-i sisse järgnev kood: <iframe height=”900″ src=”https://survey.ut.ee/index.php/Sinu_Veebivormi_ID” width=”100%”></iframe> 

Küsimustiku loomine Watu PRO-ga

Lihtsama küsimustiku võib legestikku lisada ka Sisu@UT Watu PRO testi rakendusega, kui määrate testi küsimused küsimustiku küsimusteks (This is a survey question valik). 

Küsitlusega laekunud vastuseid saate näha, kui klõpsate Watu PRO testide lehel küsimustiku real View results veerus Taken x times lingil.  

NB! Kui küsite testi kusitluse küsimustega vastajate isikuandmeid, siis olete vastutavad nende kustutamise eest.