Juhendid e-õppe kasutamiseks

Küsitluse lisamine

Küsimustiku loomine LimeSurveyga

Küsimustiku loomiseks on soovitatav kasutada Sisu@UT välist LimeSurvey vahendit (vt juhend https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey), mis on isikuandmete kogumiseks ülikooli serveris paiknev turvaline rakendus. LimeSurvey küsimustiku saab lehestiku lehelt viidata lingiga või vistutada koodi abil Sisu@UT lehele.

LimeSurvey küsitluse lisamiseks kopeerige HTML-i sisse järgnev kood ja asendage sealne veebiaadress õigega:

[iframe src="https://survey.ut.ee/......" width="100%" height="800"]

Küsimustiku loomine Watu PRO-ga

Lihtsama küsimustiku võib lehestikku lisada ka Sisu@UT Watu PRO testi rakendusega, kui määrate testi küsimused küsimustiku küsimusteks (This is a survey question valik).

Küsitlusega laekunud vastuseid saate näha, kui klõpsate Watu PRO testide lehel küsimustiku real View results veerus Taken x times lingil.

NB! Kui küsite testi kusitluse küsimustega vastajate isikuandmeid, siis olete vastutavad nende kustutamise eest.