Juhendid e-õppe kasutamiseks

Viki

Viki vahendiga saab individuaalselt või rühmana toimetada Moodle’is olevat veebilehte: täita ühist tabelit, luua ühist kokkuvõtet jne.

Viki lisamiseks:

  • valige lingist Lisa vahend või tegevus avanevast aknast Viki
  • sisestage vikile nimi ning kirjeldus
  • määrake vikitüüp: kas igaüks saab muuta vikit (koostöö viki) või on igaühel oma eraldi viki (individuaalne viki)
  • sisestage esilehe pealkiri – seda te hiljem enam muuta ei saa!
  • kui viki peab olema kasutatav rühmana, valige sobiv rühmarežiim

Viki muutmiseks peab klikkima lipikul Muuda ning pärast nupul Salvesta. Kui kursusel on kasutatud rühmavikit, tuleb esmalt viki vaatamiseks valida parempoolsest ülanurgast vastav rühm ja klikkida nupul Jätka. Vaadeldava rühma nimi on kirjas selle rippmenüü kohal.

NB! Õppijatele muutmiseks/täitmiseks mõeldud tabel tuleb kindlasti lisada vikilehele (lipikust Muuda), mitte viki kirjeldusse.

Viki saab luua rühmale (seda saavad muuta kõik kursusel osalevad õppijad või vastava rühma liikmed), igale õppijale eraldi privaatse viki või sellise viki, kus õppija näeb ainult enda rühmakaaslaste vikisid. 

viki.png

Viki hindamist võiks korraldada näiteks hinnatava foorumi kaudu (iga rühmaliige saadab hinnatavasse foorumisse töö lõpetamise kohta kirja). Teine võimalus on lisada vikile lisaks veel ulesanne. Ülesande kaudu saab hinnata õppijaid mugavalt ka siis, kui nad selle kaudu midagi esitanud ei ole (aga võib paluda igal õppijal ülesande kaudu teada anda, et rühmatöö on hindamiseks valmis). Kolmas võimalus on sisestada hinne eraldi otse hindetabelisse käsitsi loodud tulpa (mittesoovitatav).