Juhendid e-õppe kasutamiseks

Menüüde haldamine

Menüüde paigutuse määramine 

Lehestiku menüüde paigutust saab määrata Theme settings, Header, Header style osas. Võimalik on valida kolme paigutuse vahel: 

  • Ainult ülamenüü (Show only header menu) – ülamenüüs kuvatakse menüü esimese taseme elemente ning rippmenüüst avanevad vastavad alammenüüpunktid  
  • Üla- ja külgmenüü (Show top and sidebar menus) – ülamenüüs kuvatakse menüü esimese taseme elemente ning esimese taseme menüüelemendi valimisel kuvatakse külgmenüüs vastava elemendi alamelemendid 
  • Ainult külgmenüü (Show only sidebar menu) – külgmenüüs kuvatakse hierarhiliselt kõikide tasemete menüüelemendid

Menüü 

Menüüde haldamine 

  • Menüüsid saab hallata menüü struktuuri lehel (Appearance, Menus).  
  • Rippmenüüst saab valida menüü (kui neid on mitu). 
  • Mitmekeelse lehestiku puhul saab avada vastava menüü eri keeltes ja lisada menüüelementide tõlkeid. 
  • Menüüsse saab lisada lehti, postitusi, linke ja kategooriaid. 
  • Menüüelemendid saab lohistada soovitud järjekorda ja taandada alamelementideks. 

Menüüelemendi juures oleval noolel klõpsates saab kuvada menüüelemendi täiendavad seadistusvalikud, kust nt saab muuta elemendi pealkirja ja eemaldada elemendi menüüst. 

Menüü seadetes saab teha valiku, et lehestiku iga uus leht lisatakse vaikimisi sellesse menüüsse ning määrata menüü primaarseks navigatsiooniks. 

Menüü