Juhendid e-õppe kasutamiseks

Lõpphinnete ülekandmine Moodle’ist ÕIS2-te

Eeldused ÕIS2 hinnetelehele lõpptulemuste importimiseks Moodle’ist:

 1. Õppeaine versioon ÕISis on seotud Moodle’i kursusega, kust soovitakse lõpphindeid ÕIS2 hinnetelehele importida. NB! Moodle’i kursuse ja õppeaine versiooni vahelist seost saab õppejõud alates 21.02.2023 muuta ÕIS2-s. 
 2. Moodle’i kursusel on lõpptulemused sisestatud samas hindesüsteemis, mis on ÕIS2 õppeaine versioonis:
  • Kui õppeaine versioonis on hindesüsteemiks eristav hindamine, siis peab Moodle’i kursusel olema lõpphinne täheline hinne vahemikus A-F. Moodle’i kursuse hindetabelis on lõpphinne seadistatud tüübina “väärtus” ning hinde kuvamise tüübiks määratud “täheline hinne”, täheline hinne (protsent)” või “täheline hinne (punktid)”.
  • Kui õppeaine versioonis on hindesüsteemiks eristamata hindamine, siis peab Moodle’i kursusel olema lõpphinne skaalal mittearvestatud/arvestatud. Moodle’i kursuse hindetabelis on lõpphinne seadistatud tüübina “skaala”, skaala “Mittearvestatud/Arvestatud” ning hinde kuvamise tüübiks määratud “punktid”. Kui te olete seadistanud hindetabelis mittearvestatud/arvestatud tulemuse kuvama tähelise hinde skaalaga, siis peab Moodle’i kursusel olema lõpphinne seadistatud tüübina “väärtus” ning hinde kuvamise tüübiks määratud “täheline hinne”.
  • Vaadake ka Moodle’i kursusel lõpphinde seadistamise juhendit.

Hinnete importimiseks ÕIS2-te:

 1. Logige ÕIS2-te sisse.
 2. Valige õppejõu roll (rippmenüüst ülevalt paremast nurgast enda nime eest).
 3. Klõpsake vasakus servas Minu õppeained.
 4. Klõpsake õppeaine ainekoodil.
 5. Valige rippmenüüst õige ainekava.
 6. Klõpsake üleval hallil nupul Hinded.
 7. Impordi Moodle’i lõpptulemusedKlõpsake õppijate nimede kohal paremas osas M-tähega pallikesel (Impordi Moodle’i lõpptulemused).
 8. Märkige õppijate nimed linnukesega ja klõpsake nuppu Kinnita hinded.
 9. Kui olete vastutav õppejõud ja kõik hinded on lõplikud, klõpsake õppijate nimede kohal nuppu ÕIS 2 eksamiprotokoll.
 10. Klõpsake lehekülje allosas nuppu Kinnita protokoll.
 1. Minge ÕIS2-s õppeaine versiooni hinnetelehele.
 2. Klõpsake kolmpunkmenüüst avaneval lingil Impordi Moodle’i lõpptulemused või Moodle’i ikoonilMoodle, mis on aktiivsed siis, kui on olemas seos õppeaine versiooni ja Moodle’i kursuse vahel.impordi 2
NB! Õppijad näevad neile sisestatud lõpphinnet hinnetelehel ka siis, kui hinne on ÕIS2-s veel kinnitamata.

Hindeid ei impordita, kui:

 • Moodle’i hindetabeli lõpphinde veerus on hinne, mis ei ole õppeaine versioonis märgitud hindesüsteemist (nt õppeaine versioonis on täheline hindesüsteem, kuid Moodle’is on hinded arvestatud/mittearvestatud või vastupidi). Muutke hindesüsteemi Moodle’is ja importige hinded uuesti.
 • õppeaine versiooni hinnetelehel on hinne juba olemas ning see on kinnitatud,
 • Moodle’i hindetabelis lõpptulemus puudub (õppija pole Moodle’i kursusele üldse sisenenud ja/või pole sooritanud ühtki hindelist ulesannet).

Kui imporditav hinne erineb ÕIS2 hinnetelehel olevast kinnitamata hindest, siis kirjutatakse hinnetelehel olev hinne üle Moodle’ist imporditava muutunud lõpphindega.

Kuna õppeaine versiooni rühmi saab siduda ÕIS2-s erinevate Moodle’i kursustega, siis on võimalik ÕIS2 hinnetelehele hindeid importida erinevatelt Moodle’i kursustelt, millega õppeaine versiooni rühmad seotud on.

NB! Importimine toimub praegu korraga kõikide rühmade lõikes, millel on seos mingi Moodle’i kursusega.

Vaadake ka ÕIS2-s hinnete sisestamise juhendit.