Juhendid e-õppe kasutamiseks

Inimeste eemaldamine e-kursuselt

Kui kursuselt on vaja eemaldada kõik õppijad, tuleks läbi teha kursuse tühjendamine: klõpsake kursusel seadistuste plokis Tühjenda kursus. Kõik vajalikud seaded on juba vaikimisi paigas – teil tuleb tühjendamine vaid lõpuni läbi teha. Kursuse tühjendamise käigus kustutatakse ka seos ÕISi ainekava ja e-kursuse vahel.

Kui kursuselt on vaja eemaldada üksikud inimesed, tuleb seda teha käsitsi. See, kuidas inimesi e-kursuselt eemaldada, sõltub sellest, kuidas nad on e-kursusele lisatud: käsitsi, võtmega iseregistreerumise teel või ÕISi kaudu. Iga inimese kohta on vastav info nähtav lehel Registreeritud kasutajad: plokk Seadistused – Kasutajad – Registreeritud kasutajad – tulbas Olek – i-nupp.

1. Õppijate eemaldamine

NB! Õppijad ei saa ennast ise Moodle’i e-kursustelt eemaldada.

A. Kui õppijad on lisatud Moodle’i e-kursusele ÕISi kaudu

Kui ÕISis on aktiivne õppijate igaöine ülekanne, kontrollitakse igal ööl ÕISis kursusele registreerunute nimekirja ja eemaldatakse ÕISis kursuselt maharegistreerunud üliõpilased. Tervet e-kursust tühjendades eemaldatakse automaatselt ka kõik ÕISi kaudu lisatud õppijad.

Kui õppijad on lisatud ÕISi kaudu ja igaöine õppijate ülekanne on ÕISis lõpetatud, saab õppejõud neid eemaldada e-kursuselt käsitsi: plokk Seadistused – Kasutajad – Registreerimise meetodid – real OIS viimases tulbas mehikestega nupp – valida õppija nimi ja klikkida nupul Eemalda. 

Inimeste eemaldamine kursuselt

B. Kui õppijad pole e-kursusele lisatud ÕISi kaudu

Õppejõud saab õppijaid eemaldada e-kursuselt käsitsi: plokk Seadistused – Kasutajad – Registreeritud kasutajad – prügikasti-nupp viimases tulbas. 

2. Õppejõude eemaldamine

A. Kui õppejõud on lisatud e-kursusele ÕISi ainekava kaudu 

Kui ÕISi ainekavas  lehel Halda Moodle’i seoseid luuakse seos ainekava ja Moodle’i e-kursuse vahel, siis lisatakse andmeid värskendades (nupp Värskenda andmeid Moodle’is) Moodle’i kursusele need õppejõud, kes on vastava ainekava juures õppejõuks märgitud.

  • Kui e-kursusel Moodle’is on õppejõude, kes on lisatud kursusele varem mõne teise ainekava kaudu (nt sama õppeaine muu ainekava või mõne teise õppeaine ainakava kaudu), siis neid automaatselt ÕISis Moodle’i seoste lehel andmeid värskendades kursuselt ei eemaldata – nemad tuleb vajadusel kursuselt kustutada käsitsi (vt viimast lõiku).
     
  • Kui ÕISi ainekava juurest eemaldatakse mõni õppejõud pärast ainekava ja Moodle’i kursuse vahelise seose loomist, siis ÕISis vastava ainekava Moodle’i seoste lehel andmeid värskendades eemaldatakse Moodle’i kursuselt ka ainekava juurest eemaldatud õppejõud.
     
  • Kõik õppeaine õppejõud peavad olema ÕISis ainekava juures õppejõuna kirjas. Kui need õppejõud on lisatud Moodle’i kursusele ÕISi kaudu, kuid soovitakse, et keegi neist ei peaks omama Moodle’i kursusele juurdepääsu, siis tuleb nad eemaldada e-kursuselt käsitsi (vt järgmist lõiku). Arvestama peab aga sellega, et pärast käsitsi eemaldamist ei tohiks enam ÕISis Moodle’i seoste lehel andmeid värskendada, sest siis lisatakse need õppejõud e-kursusele jälle tagasi. Õppijate igaöine ülekanne võib siiski alles jääda, sest sellega ei kaasne kursuse andmete värskendamist (sh õppejõudude kursusele lisamist).

Õppejõudude eemaldamine käsitsi: plokk Seadistused – Kasutajad – Registreerimise meetodid – real OIS viimases tulbas mehikestega nupp – valida õppejõu nimi ja klikkida nupul Eemalda. 

B. Kui õppejõud on e-kursusele lisatud käsitsi

Õppejõud saab teisi õppejõude eemaldada ka käsitsi: plokk Seadistused – Kasutajad – Registreeritud kasutajad – prügikasti-nupp viimases tulbas.