Juhendid e-õppe kasutamiseks

Moodle’i põhivõimalused

Moodle’i e-kursust saavad muuta/disainida kõik õppejõu/disaineri rollis olevad isikud. Disainige kursus vastavalt oma soovidele ja vajadustele. E-kursuse disainimine kujutab endast kursuse keskkonna kujundamist, vajalike töövahendite ja materjalide lisamist kursusele ning kursuse seadete määramist. E-kursuse disainimist Moodle’is ei saa alustada tühjalt kohalt. Teil peab olema esmalt loodud tühi kursuse põhi ja teie kasutajakonto sellega seotud. Enne kursuse disainimist tuleb läbi mõelda, kelle ja milleks e-kursust vaja on. Kursuse disain määrab ära kursuse üldmulje – kuidas on kursus struktureeritud, millised vahendid lisatud, millised plokid on kursusel kasutada. Hea disainiga saab muuta kursuse õppijasõbralikuks – selliseks, kus õppijal on lihtne orienteeruda ning tegeleda eelkõige õppimisega, mitte tehniliste küsimustega.

Erinevad vaated ja rollid

Lülitu rollileTeil on võimalik oma kursusel olla neljas rollis (ülamenüüs enda nimi – Lülitu rollile):

  • Õppejõud omab kursusel kõiki õigusi. Ta saab kursust luua ja muuta, suhelda õppijatega ning neid hinnata.
  • Tuutor saab kursusel õppijatega suhelda ja neid hinnata, kuid mitte kursust muuta.
  • Õppija saab kursusel osaleda ja teha seda, mida õppejõud on määranud.
  • Külaline saab vaid kursust vaadata, mitte seal midagi muuta või kasutada.

Kui valida disainerina endale mõni teine roll, ilmub rolli valimise plokki link Aktiveeri minu tavaroll. Tavarolli tagasi minnes olete aga automaatselt jälle õppejõuna vaatamisrežiimis.

Enda e-kursusel õppija rollis olles ei ole võimalused identsed tegelike õppijatega. Kui te soovite oma kursust või kursusel olevaid vahendeid/seadeid testida õppija rollis, siis pöörduge oma valdkonna õppedisaineri poole.

 

Kursuse sisu muutmiseks peab lülituma muutmisrežiimi: paremas ülanurgas olevast nupust luba_muutmine.png või seadistuste plokis lingist Luba muutmine. Vaatamisrežiimi saab uuesti ümber lülituda samas kohas olevast nupust keela_muutmine.png või lingist Keela muutmine.

Tekstitoimeti

Vahendite ja tegevuste kirjelduste, sisu ning foorumipostituste lisamisel kasutatakse Moodle’i tekstitoimetit. Nagu igas tavalises tekstitoimetis, on ka siin võimalik muuta kirja stiili, suurust, kasutada rasvast- ja kaldkirja, loendeid, luua tabelit jne.

Tekstitoimeti

  • Automaatlinkimise keelamine – sonastikus oleva kirje automaatse linkimise eemaldamiseks (kui kasutada kursusel sonastikku, milles on määratud automaatne kirjete linkimine, seotakse lehe ja raamatu tekstis olevad märksõnad otse sonastiku selgitustega).
  • Audio salvestamise nupust saab mikrofoni olemasolul otse teksti vahele lühikest audioklippi salvestada.
  • Video salvestamise nupust saab veebikaamera olemasolul otse teksti vahele lühikest videoklippi salvestada.
  • Vormingu eemaldamine – kui kopeerida teksti nt doc-failist või veebilehelt, oleks mõistlik kaasatulnud stiilid kõik kustutada ja Moodle’is endas vajadusel tekst üle kujundada. 
  • Täisekraan – et tekstitoimeti oleks mugavalt suur.

Hüpikaken

Teksti sisse saab lisada määratud sõnal klikkides avanevat hüpikakent. Selleks peaks klikkima alumises nupureas hüpikakna lisamise nupul, sisestama sõna(d) (Hüpikakna nimi), millel klikkides hüpikaken avaneb ja hüpikakna sisu. Pärast hüpikakna loomist lisatakse see lehele spetsiaalsete märgendite vahele: 

Märgendite vahele jäävat teksti võib hiljem muuta ja täiendada – nt lisada teksti, pilti, videoklipi vm. 

Akordion (peida/näita)

Kui on soov osa sisu alguses õppija eest ära peita, et see avaneks ja läheks uuesti peitu vastaval sõnal klikkide (nt esitada lisainfot, vihjeid, vastuseid mõtlemisulesannetele vm), saab kasutada nn akordioni.

See on akordion.

Akordioni lisamine käib samuti tekstitoimeti vastavast nupust. Tuleb sisestada sõna(d) (Akordioni nimi), millel klikkides peidetud sisu avaneb ja peidetud sisu. Pärast akordioni loomist lisatakse see lehele spetsiaalsete märgendite vahele: 

akordioni_kood.png

Märgendite vahele jäävat teksti võib hiljem muuta ja täiendada – nt lisada teksti, pilti, videoklipi vm.