Juhendid e-õppe kasutamiseks

Õpikoda

Õpikoda on õppijate kodutööde esitamise ja üksteise tööde hindamise vahend. Õpikoda võib kasutada ka individuaalseks kodutööks (õppija esitab enda töö ja hindab ise enda tööd).

Õppejõud saab hinnata kõiki esitatud töid, kuid võib tööde hindamise jätta ainult õppijatele. 

Hindamisstrateegia määramisel on 4 valikut: 1. Kumulatiivne hindamine – hinnatakse ja kommenteeritakse etteantud aspekte; 2. Kommentaarid – kommenteeritakse etteantud aspekte, kuid hinnata ei saa; 3. Vigade hulk – kommenteeritakse ja hinnatakse etteantud aspekte skaalal jah/ei; 4. Hindemaatriks – hinnatakse ja kommenteeritakse etteantud aspekte lähtudes konkreetsetest kriteeriumidest.

Te saate määrata, mitut kaasõppija tööd iga õppija peab hindama ja kommenteerima, kas ta peab ise oma tööd hindama jne. Õppija enda töö eest saadud koondhinne ning teiste tööde hindamiste eest saadud koondhinne lähevad eraldi tulpadena hindetabelisse. Hinne enda töö eest arvutatakse kõigi saadud hinnangute keskmisena. Hinne õppija poolt esitatud hinnangute (arvustuste) eest pannakse automaatselt – vastavalt sellele, kuivõrd erines tema antud hinnang kõigi poolt antud hinnangute keskmisest. 

NB! Õpikoja kasutamise eelduseks on õppijate poolt väga range tähtaegadest kinnipidamine, kuna töid esitada ja hinnata saab vaid kindlas õpikoja etapis. Etappide vahetumise saab määrata ajaliselt või õppejõu poolt käsitsi.

Loodud õpikoda näidatakse oppejoule etappide tabelina. Konkreetse etapi aktiveerimiseks ja sellesse lülitumiseks tuleb klikkida etapi päises oleval pirnikujulisel nupul. Etappide vahetumise saab õppejõud seadistada ka automaatseks (lehel Seaded) – vastavalt etappidele määratud algus- ja lõpukuupäevadele. 

screen_shot_2017-10-12_at_14.12.45.png

NB! Jälgige, et tabelis poleks ühtegi punast risti (hoiatus, et midagi on seadistamata või sisestamata) – klikkige risti kõrval oleval tekstil, et vastav puudus kõrvaldada.

Vasakus servas olevas õpikoja seadistuste plokis saab muuta hinnangu vormi ning õppijate esitatud tööd kaasõppijate vahel laiali jagada (käsitsi, juhuslikult, ajaliselt) – määrata igale õppijale arvustaja(d). 

opikoda-menyy.png  opikoda-jagamine.png

Hinde arvutamise etapis
tuleb valida sobiv hinnangute võrdlus ning klõpsata nupul Arvuta hinded üle. Hinne esitatud töö eest on kõigi saadud hinnete keskmine. 

opikoda4.png

Tabelis on iga õppija juures kaks tulemust. Eelnevas tabelis on näha, et Mari on saanud Dianalt 5 punkti, Triinilt 5 punkti ja Lylt 4 punkti (kokku keskmise tulemusena 4,67 punkti 8st). Diana ja Triin on saanud ise Mari hindamise eest 4 punkti ning Ly 0 punkti 4st. Mari on hinnanud Matsi ja saanud sellest 4 punkti.

Hindetabelisse läheb pärast õpikoja sulgemist (viimane etapp) iga õpikoja kohta kaks hinnet (tekib kaks tulpa): hinne tema enda esitatud kodutöö eest ja hinne teiste tööde hindamiste eest.

Näide:

Iga õppija esitab kindlaks kuupäevaks enda töö. Õppejõud jagab esitatud tööd juhuslikult kaasõppijate vahel ümber. Iga õppija kommenteerib ja hindab 100-pallilisel skaalal 2 kaasõppija tööd ja saab teiste tööde hindamise eest 5 punkti. Hindetabelisse läheb kaasõppijatelt saadud hinnete keskmine tulemus ning eraldi tulpa 5 punkti teiste tööde hindamise eest.

Õpikoja seadete lehel:

  • Hindamisstrateegia – kumulatiivne hindamine
  • Hinne esitatud töö eest – 100
  • Hinne hinnangu eest – 5

Õpikoja seadistuste plokis Redigeeri hinnanguvormi:

  • Tüüp – numbriline skaala
  • Maksimumpunktid – 100
  • Kaal – 1

Hinnangute andmise etapis:

  • Hinnangute võrdlus – väga leebe 

Täpsemad juhendid inglise keeles: https://docs.moodle.org/34/en/Using_Workshop