Juhendid e-õppe kasutamiseks

Küsimustiku edastamine vastajatele

NB! Enne küsimustiku edastamist vastajatele kontrollige, et küsimustik oleks kindlasti aktiveeritud.
 • Aktiveeritud küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp Pilt
 • Mitteaktiivse küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp Pilt
 • Aegunud küsimustiku ees on küsimustike lehel nupp  Pilt

Pilt

 

Kui klõpsate küsimustike nimekirjas küsimustiku nimel, siis avaneb küsimustiku ülevaate leht, mille ülaosas on Jaga oma küsimustikku osas küsimustiku veebiaadress (URL), mille peaksite vastajatele saatma. See on kõige lihtsam viis küsimustiku vastajatele edastamiseks. Veebiaadressi võite saata e-kirjana või levitada seda mõne veebilehe kaudu.

jaga

Vastajate haldamine LS kaudu

Kui vastajaid on palju ning need on kindlad inimesed, kelle kohta on olemas eesnimi, perenimi, e-postiaadress ning tunnuskood, saab küsimustiku täitmise kutse ning meeldetuletuse saata otse LS kaudu.

NB! Järgmiste toimingute jaoks ei tohi küsimustik veel aktiveeritud olla. Vajadusel deaktiveerige küsimustik, muutke seaded ning aktiveerige siis enne vastajatele saatmist uuesti.

Tunnuskoodide kasutamiseks:

token-csv.png

 • Looge vastajate andmete jaoks Excelis tabel, kus esimesel real on kindlasti järgmised väljade nimetused (järjekord pole oluline): firstname, lastname, email, token (ehk tunnuskood).
 • Sisestage vastajate andmed ja salvestage tabel csv-formaati.
 • Klõpsake enda küsimustiku vasakpoolses plokis Küsimustiku seadedOsaleja seaded ja lülitage sisse seade Luba tunnuskoodi põhine vastuste salvestamine.
 • PiltKlõpsake Küsimustiku menüüs – Küsitluses osalejad ja seal nupul Lülitu piiratud juurdepääsuga režiimi.
 • Importige csv-fail (Loo – Impordi osalejaid siit – CSV fail).
 • Nupust Näita osalejaid saate imporditud andmeid vaadata ja nupust Loo, Lisa osalejaid saate lisada uute vastajate andmeid.
 • Vajadusel saab nupust Loo tunnuskoodid luua tunnuskoodid ka automaatselt (kui neid imporditud tabelis polnud).
 • Vaadake üle LS kaudu saadetavate e-kirjade sisu vasakust Küsimustiku menüüst – E-posti mallid.
 • Kutsed & meeldetuletused nupust saate liikuda esmakordse e-kirja lehele (Saada kutse e-postiga) ning meeldetuletuskirja lehele (Saada meeldetuletus e-postiga) jne.
  Pilt
 • Aktiveerige küsimustik ülamenüüs olevast nupust. Kui soovite, et vastused oleksid pärast tunnuskoodide järgi tuvastatavad, peate küsimutiku aktiveerimisel küsimustiku määrama mitteanonüümseks.
 • Nupust Kutsed & meeldetuletused, Saada kutse e-postiga saatke vastajatele kiri palvega vastata küsimustikule ning hiljem saate saata meeldetuletuskirja (Kutsed & meeldetuletused, Saada meeldetuletus e-postiga).
Kui küsimustiku seadete menüüs Osaleja seaded lehel on määratud Luba tunnuskoodi põhine vastuste salvestamine: väljas ja Luba ühe tunnuskoodiga mitu vastust või vastuste uuendamine: sees, siis saab sama tunnuskoodi (tokeni) pealt vastata piiramatult.

Nii saab näiteks ühe vastajate rühma kontaktisikule määrata tunnuskoodi. Kontaktisik edastab talle saadetud küsimustiku veebiaadressi kõigile vastajatele ning vastuste andmebaasi salvestuvad kõik sama tunnuskoodiga vastused eraldi kirjetena.

Vt ingliskeelset juhendit: https://manual.limesurvey.org/Survey_participants/en