Juhendid e-õppe kasutamiseks

Meeldetuletused

Moodle saadab kursuse õppejõududele ning õppijatele meeldetuletusi ajaliselt seadistatud tegevuste (testid, ülesanded jm) avanemise ja sulgumise tähtaegade kohta – 24 tundi enne tähtaja saabumist. Meeldetuletuse toimimiseks peab vähemalt 24 tundi enne tähtaega olema tegevus loodud ja ajaliselt seadistatud ning õppijatele nähtav. Iga kasutaja saab ise enda sõnumivahetuse lehel määrata (Enda nimi – Eelistused –  Teavituste eelistused), kas ja millises vormis ta neid meeldetuletusi saada soovib. Need seaded kehtivad üle terve Moodle’i, mitte ainult konkreetsel kursusel. 

Õppejõud saab enda kursusel ise määrata, kas antud kursuselt saadetakse meeldetuletusi (plokk Kursuse haldamine – Meeldetuletused). Kui soovitakse, et meeldetuletusi ei saadeta, siis tuleb eemaldada märgistus Lubatud eest.

meeldetuletused

Samuti on võimalik meeldetuletuste saatmine iga konkreetse tähtajalise tegevuse kaupa välja lülitada, eemaldades märgistuse Lubatud eest.

tegevuse meeldetuletuse väljalülitamine

Meeldetuletusi ei saadeta nende tegevuste kohta, mis on õppijal lõpetatud, kuid selle toimimise eelduseks on see, et tegevuse lõpetamist jälgitakse.

Näiteks kui õppejõul on seadistatud testi lõpetamise jälgimine (nt Testi lõpetamiseks peab õppija saama hinde) ning kui õppija on testi 1 päev (24 tundi) enne testi sulgumise aega sooritanud, siis testi sulgumise teadet õppijale ei saadeta.

Kursuse sees lubatud meeldetuletused saadetakse õppijatele ja õppejõududele. Rollipõhiselt ei ole kursuse sees meeldetuletuste saatmist võimalik välja lülitada.